19 nov 2012

Stefaan Van Hecke

Met de voorgestelde regeling rond fiscale amnestie plegen sp.a en CD&V woordbreuk ten opzichte van de eerlijke belastingbetaler die jaarlijks correct zijn of haar bijdrage levert. Beide partijen hebben eerder al toegegeven dat een nieuwe ronde fiscale amnestie onrechtvaardig en moreel onaanvaardbaar is. Door deze nieuwe regeling krijgen hardleerse fraudeurs opnieuw de kans om op een goedkope manier ernstige fraude te regulariseren. De grote winnaar is voor de derde keer de fraudeur, niet de Belgische staat.

”Fiscale amnestie om extra middelen op te halen, is onbespreekbaar voor de sp.a. Zo geef je het verkeerde signaal dat een paar jaartjes frauderen geen probleem is.” Aan het woord is Bruno Tobback, voorzitter van sp.a die deel uitmaakt van de federale regering die ei zo na een derde ronde fiscale amnestie zal toelaten (Gazet van Antwerpen, 25 februari 2012). Verder luidt het nog: ”Het is fundamenteel onrechtvaardig.” Tobback is niet de enige voorzitter van een partij die deel uitmaakt van de federale regering die fel van leer trekt tegen een nieuwe ronde fiscale amnestie. Op 25 februari 2012 verwoordde CD&V-voorzitter Beke het zo: ”Ook al rendeert de maatregel, voor ons (CD&V, red.) is hij niet ethisch. Op een moment dat we van iedereen een inspanning vragen, kunnen we niet de fraudeurs gaan belonen.”

”Hiermee verwoordden sp.a-voorzitter Tobback en CD&V-voorzitter Beke perfect de kritiek van Groen op de nieuwe ronde fiscale amnestie die er zit aan te komen,” aldus fractieleider Stefaan Van Hecke: ”Met fiscale amnestie geef je het verkeerde signaal dat frauderen geen probleem is. Het is fundamenteel onrechtvaardig ten opzichte van het merendeel van de Belgen die jaarlijks wel correct hun belastingen betalen. Deze nieuwe ronde fiscale amnestie is woordbreuk van de socialisten en christen-democraten ten opzichte van de correct betalende belastingbetaler.”

”Frauders belonen door hen toe te laten zich op orde te stellen aan een soldentarief, dat is wat de federale regering nu van plan,” stelt Van Hecke vast: ”Het zou de derde ronde fiscale amnestie op rij worden. Een derde grote poging om zwart geld te regulariseren en zo het gat in de begroting dicht te rijden. Groen is voor een strenge aanpak van fiscale fraude maar ziet niet in waarom daar tegenover een nieuwe ronde fiscale amnestie moet staan. Fraude is fraude en moet bijgevolg als dusdanig worden aangepakt en bestraft”

De drie rondes 'fiscale amnestie' op een rijtje

In 2004 konden belastingszondaars voor het eerst via de regeling van de ”eenmalig bevrijdende aangifte” hun fiscale toestand regulariseren. Dit gebeurde door het betalen van een bijdrage van 6 of 9%. Een echt soldentarief dus.

Wie hier geen gebruik van maakte kreeg even later nog een tweede kans. Via de programmawet van 27 december 2005 werd een stelsel van permanente fiscale regularisatie ingevoerd. De boete bedroeg toen slechts 10%, nog steeds een soldentarief. Probleem was ook dat men wel de inkomsten uit kapitalen regulariseerde, maar er werd niet gevraagd naar de oorsprong van het kapitaal waarop de inkomsten werden verdiend. En op die zwarte kapitalen diende geen boete te worden betaald. Als het kapitaal werd opgebouwd uit beroepsinkomsten, werd er al snel 54% gefraudeerd (hoogste schijf + 8% Aanvullende belastingen).

Wie hardleers is gebleven en ondanks de goedkope mogelijkheid om te regulariseren, dit nog steeds niet heeft gedaan, krijgt nu van de regering Di Rupo I een derde kans om in regel te komen. Alweer gaat het om heel lage tarieven. Wie bv 100.000 euro op een rekening heeft staan in Zwitserland en 10.000 euro intresten heeft ontvangen gedurende de laatste zeven jaren, zal 3.000 euro betalen in de nieuwe regeling. Dit komt neer op amper 3% van het kapitaal.

Voor zware fraude zou voorgesteld worden om een boete van 35% te heffen op het kapitaal zelf. Het gaat hier om situaties waar misdrijven zijn gepleegd zoals valse jaarrekeningen, misbruik van vennootschapsgoederen,... Ook deze zware fraudeurs komen er goedkoop vanaf. Indien het kapitaal bv verworven werd door arbeid zou daar normaal meer dan 50% belastingen zijn op betaald. Op de inkomsten uit deze kapitalen zou ook 35% worden betaald (15% voorheffing + 20% boete).

Voorstel Groen laat toe dat fraudeurs zich in orde te stellen zonder hen voordelen toe te kennen tov eerlijke belastingbetaler

Voor Groen kan het niet dat hardleerse fraudeurs aan soldentarieven hun jarenlange fraude kunnen witwassen. Zij krijgen hiermee immers een gunstregeling ten nadele van de belastingbetaler die jarenlang wel correct zijn belastingen heeft betaald. Groen stelt voor om de ontdoken inkomsten uit kapitalen te belasten aan minimum 40% (15% voorheffing + boete van minimum 25%) en dit tarief progressief te maken (bv na een jaar de boete te verdubbelen tot 50% + 15% voorheffing). In ieder geval moet de oorsprong van het kapitaal aangetoond worden. Als dat niet kan of als blijkt dat deze kapitalen nooit aan de bron werden belast, dan dienen deze kapitalen te worden belast tegen de volgens hun herkomst vigerende tarieven en met inachtneming van de bestaande straffen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren