Mieke betoogde in de jaren 80 met haar generatiegenoten tegen kernwapens en voor windmolens, tegen de oorlog en voor solidariteit met vluchtelingen, voor meer kansen voor mensen in armoede voor vrouwen, allochtonen,… Bijna 30 jaar  lang (1985-2014) verdedigde ze bij Groen de partijstandpunten als parlementslid, minister, schepen en partijvoorzitter.

De strijd is helaas niet gestreden. Mieke wil haar talenten en ervaring gebruiken om de stem van de groene senioren luider te laten klinken.  We moeten nog elke dag vechten voor onze groene ideeën en de belangen van de groter wordende groep ouderen.

We bouwen met overtuiging aan een betere wereld voor onze kleinkinderen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?