"Slechte punten van Europa met dank aan de klimaatsaboteurs in de Vlaamse regering."

23 Februari 2024

Mieke Schauvliege: "België krijgt slechte punten, en dat is vooral te wijten aan de Vlaamse regering die het vertikt om de Europese doelstellingen te aanvaarden en op te volgen."

De Europese Commissie vraagt België om meer inspanningen te doen op vlak van klimaat. Vlaams fractieleider Mieke Schauvliege (Groen): "België krijgt slechte punten, en dat is vooral te wijten aan de Vlaamse regering die het vertikt om de Europese doelstellingen te aanvaarden en op te volgen."

De partij stipt aan dat heel veel kritische opmerkingen van de Europese commissie over Vlaamse bevoegdheden gaan. Schauvliege: "Europa vraagt om de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer en gebouwen sterker in te perken. De MijnVerbouwpremies- en leningen bereiken niet genoeg mensen. De Lijn wordt volledig uitgekleed en ook een slimme kilometerheffing is er nog steeds niet. Het blijft wachten op een eerlijk klimaatbeleid, maar dat is buiten de klimaatsaboteurs in de Vlaamse regering gerekend."

De partij zegt ook dat er te weinig inspanningen gebeuren om de veestapel te verminderen. Schauvliege: "Ook op vlak van hernieuwbare energie faalt Vlaanderen. Proficiat, we halen onze eigen Vlaamse doelstellingen, maar die liggen veel te laag en dat is ook wat Europa zegt. Vooral de uitrol warmtepompen gaat veel te traag."

De partij zegt dat het dringend tijd is voor de Vlaamse regering om kleur te bekennen. Tegen 30 juni moet van Europa een definitief plan worden ingediend. Schauvliege: "In de commissie klimaat in het Vlaams Parlement zijn ettelijke hoorzittingen gehouden en veel experten gehoord, nadien werd ook nog gediscussieerd over de uitspraak in de klimaatzaak. We weten wat er moet gebeuren, genoeg gepalaverd. Het is tijd voor actie, onze voorstellen liggen klaar."

Groen heeft in het Vlaams Parlement een resolutie ingediend voor de versterking van het Vlaamse klimaatbeleid en de aanpassing van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP): https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1760678.