16 apr 2013

Mieke Vogels verontwaardigd over voorstel kinderarmoedefonds minister Lieten

Mieke Vogels is verontwaardigd over de idee van minister Ingrid Lieten (sp.a) om kinderarmoede te bestrijden met de oprichting van een kinderarmoedefonds. “Met dit idee draait de minister de klok tweehonderd jaar terug. Ondanks alle actieplannen, voortgangsrapporten, armoedetoetsen … blijft de kinderarmoede stijgen. Ondertussen zelfs tot boven de tien procent. Dat is even hallucinant als onaanvaardbaar. Het is tijd voor structurele maatregelen.”

Naar aanleiding van de slechte cijfers lanceerde minister Lieten deze ochtend de idee om te bekijken of er een draagvlak is voor een armoedefonds dat gespijsd wordt door onder meer bedrijven. Groen stelt zich ernstige vragen bij dit voorstel om de oplossing voor de kinderarmoede door te schuiven naar de bedrijven. ”In de tijd van Daens verdienden rijke mensen en ondernemers hun hemel door bij te dragen aan goede werken om de sukkelaars te helpen. Met dat geld werden gaarkeukens georganiseerd om arme mensen eten te geven”, zegt Vogels. ”Deze methode dateert uit de negentiende eeuw en is vandaag geen adequaat middel om armoede te bestrijden. Met deze liefdadigheid werd trouwens niet alleen een plaats in het hiernamaals verdiend, het was in die tijd ook hét excuus om lonen niet te verhogen. En was het tweehonderd jaar geleden niet net de partij van minister Lieten die - gesteund door de vakbond - vocht voor structurele maatregelen, hogere lonen, menswaardige uitkeringen, sociale huisvesting … ? Of is het ook vandaag de bedoeling om met Volvo te onderhandelen over lagere lonen in ruil voor een bijdrage van het bedrijf aan het armoedefonds?”

Groen roept de Vlaamse overheid op om eindelijk werk te maken van structurele oplossingen die kinderarmoede aanpakt in haar bredere context. ”Kinderen in armoede kan je niet isoleren”, aldus Vogels. ”Een kind dat opgroeit in armoede, groeit op in een arm gezin. Je kan deze kinderen niet uit de armoede halen via eenmalige, geïsoleerde projecten. Je moet deze armoede in de bredere context zien. Om de kinderarmoede structureel te verminderen, dient het beleid net in te spelen op deze bredere context. Anders blijft het bij maatregelen en ingrepen voor niets. Het is de Vlaamse regering zelf die verantwoordelijk is voor het vrijmaken van financiële middelen om de stijgende kinderarmoede een halt aan te roepen. Het is een kerntaak en het moet een absolute prioriteit zijn van deze Vlaamse regering om te zorgen voor betaalbare huisvesting, betaalbare energie en kosteloos onderwijs voor kinderen in armoede.”

”Waar was de minister van armoedebestrijding trouwens toen haar collega Smet vorige week weigerde om te laat aangevraagde studiebeurzen toe te kennen aan gezinnen in armoede?”, vraagt Vogels zich af. ”Op de website van VIA (Vlaanderen in actie) staat dat het automatisch toekennen van sociale rechten zoals studietoelagen het krachtigste element is in de bestrijding van armoede. Het automatisch toekennen van studietoelagen sleept nu al een hele legislatuur aan. Erger, mensen die door het vervroegen van de uiterste aanvraagdatum te laat zijn, worden zelfs geschrapt, hoewel ze eigenlijk rechthebbende zijn. Waar zit de minister als het om maatregelen gaat die echt een verschil kunnen maken en kinderen in armoede écht vooruit kunnen helpen?”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren