17 mei 2013

Mieke Vogels verzet zich tegen invoering Regionale Prioriteitencommissie in bijzondere jeugdzorg

“Het is onaanvaardbaar dat minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) ook in de bijzondere jeugdzorg het systeem van een Regionale Prioriteitencommissie (RCP) wil invoeren,” zegt Vlaams Parlementslid Mieke Vogels. Ze reageert hiermee op het opstappen van de delegatie zorggebruikers in de gehandicaptensector uit de RPC Oost-Vlaanderen. Die konden zich niet langer verzoenen met de immorele werking van een systeem dat gehandicapten tegen elkaar uitspeelt . “Dit systeem nu ook gaan toepassen in de bijzondere jeugdzorg, zoals het decreet integrale jeugdhulp voorstelt, hypothekeert de toekomst van onze jongeren. Het is meewerken aan kindermishandeling. Onaanvaardbaar, zeker als je weet dat er alternatieven zijn,” aldus Vogels.

Zes vertegenwoordigers van de gebruikers in de gehandicaptensector kondigden vandaag in De Standaard aan dat ze uit de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) van Oost- Vlaanderen stappen. Ze kunnen de schrijnende toestanden die deze commissie in stand houdt niet langer aanzien. ”De RPC is in het leven geroepen om de schaarste te verdelen,” legt Mieke Vogels uit. ”Er is te weinig geld om iedereen die er recht op heeft de nodige zorg te verlenen. Er wordt gewerkt op basis van een dossier dat wordt opgemaakt door een vertrouwenspersoon. Of iemand hulp krijgt, hangt simpelweg af van het feit hoe hard deze persoon het dossier kan dramatiseren. De meest schrijnende gevallen winnen, de andere schrijnende gevallen blijven in de kou staan. Deze commissie hoort de betrokken cliënt niet en voor de hulpvrager is er geen enkele transparantie. In tegenstelling tot de mooie uitgangspunten wordt er niet mét, maar wel boven het hoofd van de cliënt gehandeld. Het is de commissie die oordeelt of een toestand onhoudbaar is, niet de gehandicapte of zijn omgeving.”

Minister Vandeurzen wil ditzelfde systeem nu ook invoeren in de jeugdzorg. Hij legt hiervoor de basis in het decreet integrale jeugdhulp dat volgende dinsdag in de commissie Welzijn wordt gestemd en dat de sector van de jeugdzorg grondig hervormt. ”Er wordt een hele logge procedure opgezet waarbij een commissie indicatie beslist of er dringende hulp nodig is. Een voorbeeld: een kind kan echt niet langer thuis blijven, het wordt verwaarloosd, gaat niet naar school en wordt regelmatig geslagen. Het is duidelijk dat de overheid hier haar verantwoordelijkheid moet nemen. Maar, net zoals in de gehandicaptensector, zijn er tekorten en wachtlijsten. Er is dus geen plaats voor dit kind. Daarom bepaalt artikel 26 van het decreet dat dit ‘dossier’ wordt voorgelegd aan de RCP. Samen met andere ‘dossiers’ die even schrijnend zijn. De RCP beslist vervolgens wie er hulp krijgt en wie niet. Deze beslissing wordt genomen boven de hoofden van de jongere, zijn familie en de betrokken hulpverleners.”

”Het decreet integrale jeugdhulp zoals het nu voorligt, staat haaks op het recht op opvang voor kinderen en jongeren,” vindt Vogels. ”Sommige kinderen worden geholpen, anderen blijven zonder enige hulp achter. De overheid wordt zo mee schuldig aan kindermishandeling en dat is onaanvaardbaar. Wie zal er trouwens de belangen van deze kinderen vertegenwoordigen in de RPC? In de jeugdzorg bestaan er immers geen gebruikersverenigingen.”

Budgettaire schaarste is volgens Vogels geen excuus om de kop in het zand te steken en de meest kwetsbare kinderen in de kou te laten. Daarom dient ze volgende week dinsdag in de commissie Welzijn een reeks amendementen in om aan te tonen dat het ook anders kan en de meerderheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ze ijvert onder meer voor een trajectbegeleider. Deze persoon is uit besparingsoverwegingen uit het decreet integrale jeugdhulp geschrapt. ”De trajectbegeleider is essentieel binnen de jeugdhulpverlening,” stelt ze. ”Hij vormt de vertrouwenspersoon van de jongere. Hij moet de rechten van deze jongere vrijwaren en samen met de overheid , de voorziening, de jongere zelf én diens omgeving blijven zoeken tot er een oplossing. De toekomst van onze jeugd is té belangrijk om ze over te laten aan de willekeur van een onpersoonlijke commissie. De hervorming van de jeugdhulp staat of valt met de introductie van de trajectbegeleider.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren