07 mei 2013

Björn Rzoska

De Vlaamse overheid beschikt over een draaiboek voor milieu-incidenten, om bij ongevallen met gevaarlijke vervuiling in actie te komen en correct te communiceren. Groen vraagt aan Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) om zo snel mogelijk klaarheid te scheppen over haar rol in de aanpak van de ramp in Wetteren en transparanter te communiceren. “De communicatie verloopt momenteel te stuntelig,” zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska.

”Gisteren riep Vlaams milieuminister Joke Schauvliege de bevoegde Vlaamse ambtenaren bijeen. Maar sindsdien hebben we niets meer van haar vernomen,” zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska (Groen) ”Ondertussen verloopt de communicatie rond de gezondheids- en milieu- effecten op een meer dan stuntelige wijze. Iedereen doet zijn zeg, maar dé verantwoordelijke minister voor milieu op Vlaams niveau zwijgt in alle talen.”

”Eén ding is zeker. Dat is niet het crisisbeleid noch de crisiscommunicatie die mensen verwachten na een milieuramp. Groen vraagt zich af of de Vlaamse rampenprocedure voorzien in het draaiboek milieu-incidenten nu al dan niet in gang is gezet. En in welke mate de Vlaamse verantwoordelijken voor het milieubeleid of de milieuminister hun toelating gegeven hebben voor het lozen van zwaar vervuild koel- of bluswater in rioleringen en in het oppervlaktewater van de Schelde. De vraag is vooral of hiervoor geen alternatieven waren en of de coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus op dat punt niet geheel mank is gelopen,” zegt Björn Rzoska.

Minister van Milieu Schauvliege heeft wel degelijk een belangrijke taak in de verdere opvolging van dit dossier. ”Het blauwzuurgas blijft een gevaar voor de volksgezondheid. Het gas is geloosd in de Schelde en het bevindt zich in riolen op plaatsen die kilometers ver van de plaats van het ongeval zijn verwijderd. 49 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en 1 man is gestorven. En nu moeten er voor de tweede keer op rij huizen geëvacueerd worden. Dat is zelden vertoond in Vlaanderen,” vindt Björn Rzoska. ”Minister Schauvliege communiceerde tot nu toe enkel dat ze niet verwacht dat er op korte termijn duidelijkheid zal kunnen gegeven worden over het hoe en waarom van de ramp in Wetteren. Dat is geheel onvoldoende. Het is aan de minister van leefmilieu om onverbloemd te communiceren rond de aspecten milieu en gezondheid. Zeker als de provinciale en federale overheid hier in gebreke blijven. Wat is het risico nu voor de mensen in Wetteren? Op korte en op lange termijn? En voor andere mensen? De minister van leefmilieu heeft de verdomde plicht om hier uitsluitsel rond te bieden,” besluit Rzoska.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren