19 dec 2016

Heidi Schuddinck

Op voorstel van Heidi Schuddinck, oppositieraadslid voor Groen, gaat stad Zottegem voortaan huisvuilzakken per stuk verkopen. Dat moet zwerfvuil tegengaan.

Op voorstel van Heidi Schuddinck, oppositieraadslid voor Groen, gaat stad Zottegem voortaan huisvuilzakken per stuk verkopen. Dat moet zwerfvuil tegengaan.

"De stad moet oog hebben voor de noden van mensen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden", vindt Heidi. "Het aanbieden van huisvuilzakken per stuk past in dat opzet. Een volledige rol is voor sommige mensen immers een serieuze hap uit hun budget. Voortaan kunnen ze die aankoop spreiden en afstemmen op hun nood."

Door afvalzakken per stuk te verkopen, hoopt Zottegem zwerfvuil tegen te gaan en mensen bewuster te doen omgaan met afval. 

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente