13 jan 2011

Minister belooft scherpere controles op overschrijdingen nitraatnorm

Tussen juli 2009 en juni 2010 werd in 33 procent van de MAP-meetpunten een overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg vastgesteld, dat blijkt uit het 'Jaarrapport Water’ van de VMM. Het is een stijging met 5 procent ten opzichte van het jaar voordien.

In sommige bekkens werd vooruitgang geboekt (Beneden- en Boven-Schelde) en daalde het aantal overschrijdingen, in andere nam het aantal overschrijdingen fors toe (Ijzer- en Maasbekken).
Vooral in de bekkens van de IJzer en de Maas ging de waterkwaliteit achteruit door een duidelijke verhoging van de nitraatconcentratie. In het IJzerbekken werd in 69 procent van de meetpunten een overschrijding vastgesteld, tegenover 45 % het jaar voordien. In het Maasbekken was er een stijging van 30 tot 47 procent. In de andere negen bekkens was er een stabilisatie of een verbetering van de situatie. Een duidelijke verbetering deed zich voor in het bekken van de Boven-Schelde (van 48 naar 31 procent).

Piekmetingen
Als we achter de percentages per bekken de individuele meetpunt-resultaten bekijken dan valt op dat de overschrijdingen van de norm gaan van licht tot zeer fors. Niet zelden wordt de norm met 100% overschreden, in Merksplas en Kalmthout werden pieken vastgesteld die buiten de schaal van de tabel schieten. Enkele voorbeelden worden in bijlage toegevoegd.

Handhaving kan beter
De problematiek van de nitraatvervuiling kan je niet loskoppelen van de problematiek van de overstromingen en wateroverlast want door overstromingen wordt de nitraatvervuiling (weliswaar verdund) maar toch verspreid over vaak meer kwetsbare gronden. Denk maar aan waterwinning- en natuurgebieden.

Elk beleid staat of valt met controle en met de handhaving ervan. In antwoord op mijn vraag hierover gaf minister Schauvliege (CD&V) toe dat zowel de Mestbank als de Milieuinspectie weliswaar gebruik maken de meer dan 800 meetpunten bij hun handhavingsbeleid, maar dat er tot op heden geen coördinatie tussen de twee organisaties is. Positief was haar boodschap om de aanpak van de piekvervuiling op te nemen in het nieuwe milieuhandhavingsprogramma.

Te weinig monitoring
Eerder dit jaar vroeg ik de minister of en hoe de lozingen van mestverwerkende bedrijven gecontroleerd werden. Toen bleek dat er wel vergunningen worden afgeleverd maar dat die vergunningen op het vlak van de effectieve lozing niet worden gemonitord of opgevolgd.

De samenwerking tussen VMM, Mestbank en gemeenten moet beter georganiseerd worden. Op het vlak van piekvervuilingen heeft de VMM met verschillende gemeenten de afspraak dat de zij de milieudiensten zal verwittigen wanneer er piekvervuilingen worden vastgesteld. Dat doet de VMM (vaak) echter niet. En in tegenstelling tot wat de VMM stelt, weten de meeste gemeentelijke milieudiensten en mensen met voldoende terreinkennis van waar die piekvervuiling komt.

Werk aan de winkel
Vlaanderen moet werk maken van een echt beleid. In plaats van opnieuw derogatie te vragen aan Europa, moeten we ernaar streven de door Europa opgelegde normen eindelijk op het terrein te realiseren.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren