05 okt 2011

Bart Caron

Minister Bourgeois heeft duizenden klachtendossiers van burgers over lokale dossiers verticaal geklasseerd. Dat blijkt uit een antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen!). De provinciegouverneurs en de minister van Binnenlands Bestuur kregen in het gemeentedecreet (2006) de opdracht mee om de beslissingen van de lokale besturen te controleren.

Wanneer je als gemeenteraadslid of geëngageerde burger problemen hebt met een beslissing van het stadsbestuur of wanneer je denkt dat er met de geldende regelgeving een loopje werd genomen, dan kan je klacht indienen bij de provinciegouverneur. Deze kan de beslissing schorsen, waarna de minister kan overgaan tot vernietiging. Deze manier van werken moest een laagdrempelige vorm van democratische controle mogelijk maken, zonder gerechtelijke kosten. Het bestuurlijk toezicht is facultatief, hetgeen concreet betekent dat er niet moét worden opgetreden, zelfs wanneer uit onderzoek blijkt dat er regels aan de laars zijn gelapt.

”Helaas zien we dat de hogere overheden zich verschuilen achter de mogelijkheid om niet op te treden, omdat het de klager nog steeds vrij staat klacht in te dienen bij de Raad van State” aldus Caron. ”Het bestuurlijk toezicht moest nochtans net een eenvoudig en gratis alternatief bieden voor een procedure bij de Raad van State.” De redenen die de minister aanhaalt om niet op te treden, zijn heel divers: de klacht was laattijdig of de feiten niet zwaarwichtig genoeg. Zelfs tegen onterecht toegekende contracten die al in ‘vergevorderde fase van uitvoering’ zijn, wordt niet opgetreden. ”Horen, zien en zwijgen, lijkt het devies.”

Over hoeveel klachten het precies gaat, kan de minister niet vertellen, maar hij geeft wel een raming: ”Concreet gaat het om duizenden dossiers, waarbij de marge tussen klaarblijkelijke en vermeende onwettigheden niet altijd even strikt af te lijnen valt.” Duizenden dossiers dus die vertikaal werden geklasseerd. ”Ik durf te wedden dat er hierbij geen enkele klacht steekt over klaarblijkelijke overtredingen van de taalwetgeving” besluit Bart Caron.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren