23 maa 2011

Minister Daerden ontwijkt debat over cumul overlevingspensioen en beroepsinkomen

Personen van wie de partner overleden is en die niet over een menswaardig inkomen uit arbeid beschikken, hebben recht op een overlevingspensioen. Wouter De Vriendt stelde Minister Daerden in de Commissie Sociale Zaken van 23 maart vragen over de cumul tussen het overlevingspensioen en het beroepsinkomen.De vraag rijst of het systeem van de jaargrenzen van het toegelaten brutoberoepsinkomen niet aan herziening toe is.

Wouter De Vriendt vroeg de Minister om twee pistes te overwegen: ofwel het optrekken van de jaargrenzen van het toegelaten brutoberoepsinkomen ofwel toelaten dat mensen meer verdienen dan de jaargrenzen waarbij men het surplus van het overlevingspensioen aftrekt.

Niet geheel tegen de verwachtingen in bleek dat Minister Daerden geen plannen heeft hieromtrent in lopende zaken. Wouter De Vriendt betreurt niet alleen dat Minister Daerden niet ingaat op zijn suggesties, maar dat dat de Minister, daartoe gevraagd, bovenal zelfs zijn mening niet gaf. Het Kamerlid had gehoopt met de Minister als expert in pensioenmateries in de Commissie een debat te kunnen houden over een aantal pistes, zoals de cumul van overlevingspensioenen en beroepsinkomen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente