21 mei 2013

Minister Vandeurzen wil naast gehandicapten ook kinderen met problemen tegen elkaar uitspelen

“Het is onaanvaardbaar dat minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) ook in de bijzondere jeugdzorg het systeem van een Regionale Prioriteitencommissie (RCP) wil invoeren,” zegt Vlaams Parlementslid Mieke Vogels. De invoering van een prioriteitencommissie is een onderdeel van het decreet Integrale Jeugdhulp dat deze namiddag in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement wordt gestemd. “Een paar dagen geleden stapten de delegatie zorggebruikers in de gehandicaptensector op uit de RPC Oost-Vlaanderen. De zorggebruikers konden zich niet langer verzoenen met de immorele werking van een systeem dat gehandicapten tegen elkaar uitspeelt. “Dit systeem nu ook gaan toepassen in de bijzondere jeugdzorg, zoals het decreet integrale jeugdhulp voorstelt, hypothekeert de toekomst van onze jongeren. Vandeurzen wil naast gehandicapten ook kinderen met problemen tegen elkaar uitspelen. Het is meewerken aan kindermishandeling. Onaanvaardbaar, zeker als je weet dat er alternatieven zijn,” aldus Vogels. Mieke Vogels, die zelf als ex-minister van Welzijn aan de basis van het decreet lag, dient vandaag in de commissie Welzijn een reeks amendementen in. Ze ijvert voor een trajectbegeleider. “Hij vormt de vertrouwenspersoon van de jongeren en is essentieel in het hele traject dat het kind met problemen dient af te leggen.”

Vandaag stemt de commissie Welzijn het decreet integrale jeugdhulp dat de sector van de jeugdzorg grondig wil hervormen. Een onderdeel van dat decreet is de invoering van een Regionale Prioriteitencommissie (RPC). ”Er wordt een hele logge procedure opgezet waarbij een commissie indicatie beslist of er dringende hulp nodig is. Een voorbeeld: een kind kan echt niet langer thuis blijven, het wordt verwaarloosd, gaat niet naar school en wordt regelmatig geslagen. Het is duidelijk dat de overheid hier haar verantwoordelijkheid moet nemen. Maar, net zoals in de gehandicaptensector, zijn er tekorten en wachtlijsten. Er is dus geen plaats voor dit kind. Daarom bepaalt artikel 26 van het decreet dat dit ‘dossier’ wordt voorgelegd aan de RCP. Samen met andere ‘dossiers’ die even schrijnend zijn. De RCP beslist vervolgens wie er hulp krijgt en wie niet. Deze beslissing wordt genomen boven de hoofden van de jongere, zijn familie en de betrokken hulpverleners.”

”Het decreet integrale jeugdhulp zoals het nu voorligt, staat haaks op het recht op opvang voor kinderen en jongeren,” vindt Vogels. ”Sommige kinderen worden geholpen, anderen blijven zonder enige hulp achter. De overheid wordt zo mee schuldig aan kindermishandeling en dat is onaanvaardbaar. Wie zal er trouwens de belangen van deze kinderen vertegenwoordigen in de RPC? In de jeugdzorg bestaan er immers geen gebruikersverenigingen.”

Budgettaire schaarste is volgens Vogels geen excuus om de kop in het zand te steken en de meest kwetsbare kinderen in de kou te laten. Daarom dient ze vandaag in de commissie Welzijn een reeks amendementen in om aan te tonen dat het ook anders kan en de meerderheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ze ijvert onder meer voor een trajectbegeleider. Deze persoon is uit besparingsoverwegingen uit het decreet integrale jeugdhulp geschrapt. ”De trajectbegeleider is essentieel binnen de jeugdhulpverlening,” stelt ze. ”Hij vormt de vertrouwenspersoon van de jongere. Hij moet de rechten van deze jongere vrijwaren en samen met de overheid, de voorziening, de jongere zelf én diens omgeving blijven zoeken tot er een oplossing. De toekomst van onze jeugd is té belangrijk om ze over te laten aan de willekeur van een onpersoonlijke commissie. De hervorming van de jeugdhulp staat of valt met de introductie van de trajectbegeleider.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren