Wie zijn de ministers van Groen?

Groen heeft drie ministers. Twee ervan zetelen in de federale regering. Petra de Sutter, vicepremier en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, en Tinne Van der Straeten, minister van Energie.

Als minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken streeft Petra de Sutter naar een zo efficiënt mogelijk overheidsapparaat, waarbij digitalisering en duurzaamheid prioritair zijn. Zo investeerde ze onlangs nog in de ontwikkeling van een tool om pakjesbezorging klimaatvriendelijker te maken. Haar verontwaardiging over de talrijke schadelijke stoffen in onze leefomgeving bracht haar, na een succesvolle carrière als gynaecologe en fertiliteitspecialiste, in de politiek. Als vicepremier waakt ze ook over de groene lijn in het regeringsbeleid. Haar authenticiteit en dossierkennis maken haar gerespecteerd tot ver voorbij de partijgrenzen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten stelt betaalbare energiefacturen en de transitie naar hernieuwbare energie voorop. Met een ambitieus energie- en klimaatbeleid streeft ze niet alleen naar duurzaamheid, maar wil ze ook duizenden jobs creëren. Nadat de traditionele partijen het 20 jaar lang lieten afweten, onderhandelde ze in juni 2023 een historisch akkoord met Engie. Zo zette ze een belangrijke eerste stap om onze energie terug in eigen handen te krijgen. Als advocate gespecialiseerd in energierecht heeft ze een expertise die alom gerespecteerd wordt. 

Ook in de Brusselse regering is Groen vertegenwoordigd. Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, maakt werk van verkeersveiligheid, schone lucht en een eerlijkere verdeling van de publieke ruimte. Onder haar mandaat transformeerde Brussel naar een stad op maat van alle bewoners. Woonwijken werden een stuk leefbaarder en gezonder, 30km/u werd de norm, er komen steeds meer fietspaden en de gevaarlijkste kruispunten werden veiliger gemaakt.

Lees de visie van Groen