05 maa 2013

Bart Staes

Een grote meerderheid van de ministers van Financiën steunt het compromis dat vorige week werd bereikt over kapitaaleisen, transparantie en bonussen voor banken.

De ministers durfden het echter niet aan om tegen de wens van de enige tegenstander, Groot-Brittannië, alvast akkoord te gaan. De EU-landen willen de komende weken details van het compromis uitwerken en streven naar unanieme goedkeuring. Groot-Brittannië wil niet meewerken aan het inperken van bonussen van bankiers, maar is formeel niet nodig voor goedkeuring van de wetgeving in de Raad van Ministers.

Bart Staes, Europarlementslid voor Groen: "Dit is onnodige vertraging voor dringend noodzakelijke wetgeving. Zo laten de ministers zich andermaal gijzelen door tegenstribbelende Londense city-bankiers."

Vorige week werd een voorlopig akkoord bereikt tussen onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Tot tevredenheid van Groen bevat dit compromis ondermeer het voorstel van de Groene fractie in het Europees Parlement om banken per 2015 verplicht te laten rapporteren per land over hun financiële activiteiten.

Staes: "Hiermee wordt de belastingontwijking van banken via belastingparadijzen blootgelegd. Banken zijn met belastinggeld overeind gehouden. Belasting afdragen over hun winsten is wel het minste wat van we van ze kunnen verwachten".

Het compromis bevat ook de begrenzing van bonussen van bankiers tot maximaal één keer het gewone salaris of, na toestemming van de aandeelhouders, het dubbele daarvan. De Groenen hadden voorgesteld om beloningen van bankiers verder te matigen, bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan de verhouding tussen het hoogste en laagste salaris binnen een bank. Daarvoor was echter geen steun bij de andere politieke fracties.

Staes: "Wat mij betreft mag excessieve beloning nog verder worden ingeperkt. Deze wetgeving biedt landen daar de ruimte toe. De torenhoge salarissen en bonussen hebben bankiers en handelaren aangezet om meer risico's te nemen. We kennen allemaal de rampzalige gevolgen daarvan."

Philippe Lamberts, het Belgische Europees parlementslid van Ecolo, speelde een belangrijke rol in het akkoord over het inperken van bonussen. Staes: "Hij wijst er al geruime tijd op dat vele Europese ministers van Financiën zicht opstellen als de vakbonden van de systeembanken. Europa laat zich gijzelen door de financiële sector."

De richtlijn legt banken hogere kapitaalbuffers op zodat zij tegenvallers beter kunnen opvangen. Voor systeembanken, die too big to fail zijn, gaat op aandringen van het Europarlement een hogere buffereis gelden, waardoor het risico afneemt dat belastingbetalers in de toekomst weer opdraaien voor de fouten van bankiers. Op een aantal punten kreeg het Europarlement niet zijn zin. Zo zijn de liquiditeitseisen voor banken &mdash die hun afhankelijkheid van korte termijnfinanciering moeten verminderen &mdash door toedoen van de ministers afgezwakt.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</