18 apr 2012

Stefaan Van Hecke

Groen-justitiespecialist Stefaan Van Hecke pleit voor een 'mobiele pool’ van magistraten om in te springen in rechtbanken waar de werkoverlast te hoog is. De hervorming van justitie zal tot schaalvergroting leiden en de efficiënte werking van het gerecht bevorderen. Zo zullen gespecialiseerde rechters binnen eenzelfde arrondissement in de toekomst mobiel worden ingezet en in meerdere rechtbanken moeten recht spreken. De federale regering kan tegemoet komen door een mobiele pool van magistraten op te zetten die ad hoc wordt ingezet waar de werkoverlast te hoog is.”

De minister van Justitie Annemie Turtelboom werkt aan een grondige hervorming van Justitie. Een van de pijnpunten daarin is het uittekenen van grotere gerechtelijke arrondissementen. Dit moet leiden tot een efficiënter justitioneel apparaat. Van Hecke steunt de aanpak om grotere arrondissementen uit te tekenen (12, zoals de kern vandaag heeft beslist). Hierdoor kan ook gemakkelijker ingespeeld worden als ergens de werklast te hoog wordt. ”Een werklastmeting kan ervoor zorgen dat het werk dat moet geleverd worden per arrondissement nauwgezet in kaart wordt gebracht. Daar waar bijkomende ondersteuning nodig is, kan een mobiele poel van magistraten soelaas brengen.”

Van Hecke wijst ook op het belang van een goed management: ”Een geslaagde hervorming kan niet zonder het aanstellen van managers om het organisatorische en financiële aspect van rechtbanken in goede banen te leiden.” Hij drukt ook de hoop uit dat de hervorming niet lang meer op zich laat wachten. ”Al jaren horen we dat Justitie zal hervormd worden, maar in de feiten gebeurt er zo weinig. Denk bvb aan de mobiliteit van rechters, die is alleen mogelijk mits de steun van de magistratuur. Ik vrees dat er nog veel zal gebakkeleid worden.”

De grootste uitdaging voor Turtelboom is het beperkte budget dat ze maar heeft kunnen losweken voor de hervorming. ”De advocaten die ingezet worden in het kader van de Salduz-wetgeving zijn nog steeds niet betaald,” weet van Hecke: ”Nochtans wist minister Turtelboom dat de wet er op 1 januari zou aankomen. Bovendien is er ook geen geld om het noodzakelijke aantal nieuwe cipiers op te leiden. Op een capaciteit van 45 studenten hebben slechts 6 studenten de opleiding tot cipier aangevat. De oprichting van een familierechtbank die alle geschillen binnen het gezin zou behandelen, wordt op de lange baan geschoven. Naar verluidt ook om budgettaire redenen.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren