14 jan 2016

An Moerenhout

Vandaag beginnen in het Vlaams Parlement eindelijk de hoorzittingen rond discriminatie op de huurmarkt, waar An Moerenhout al maanden op aandrong.

Je vindt maar geen huurwoning of appartement? Groen lanceert alvast vier maatregelen die discriminatie op de private huurmarkt op korte termijn moeten terugdringen.

  1. Uitbreiding huurpremies
  2. Een centraal huurwaarborgfonds
  3. Praktijktesten
  4. Effectievere bestraffing van niet-affichering van de huurprijs

Vlaams Parlementslid An Moerenhout: “Discriminatie op de huurmarkt is een prangend probleem. Groen vraagt van de minister een stevig beleid. Voor Groen moet er gewerkt worden aan een streng handhavingsbeleid.”

Moerenhout verwijst ook naar de aanbevelingen van het Steunpunt Wonen waaruit blijkt dat zowel huurders als verhuurders voorstander zijn van mystery shoppping, een systeem van anonieme telefoontjes. “Zowel huurders als de vertegenwoordigers van de verhuurders erkennen het problemen en vragen om een helder antidiscriminatiebeleid. Dat is positief. Het feit dat de deur open gezet wordt naar mystery shopping is een stap in de goede richting, maar we moeten verder gaan. Praktijktesten zijn onmisbaar als we de discriminatie op de private woningmarkt echt willen bestrijden.

Recent onderzoek van de stad Gent toont aan dat het aankondigen van praktijktesten de netto-discriminatiegraad van kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam met bijna twee derden laat dalen bij vastgoedmakelaars. Voor de aankondiging van de praktijktesten was er een discriminatiegraad van 26 procent, terwijl ze na de aankondiging 10 procent is. Bij de particuliere verhuurders zijn er geen significante verschillen vast gesteld.

Ook andere maatregelen zoals het effectiever bestraffen van het niet-afficheren van de huurprijzen, nu al wettelijk verplicht, kunnen helpen bij het tegengaan van discriminatie,” aldus Moerenhout.

Ook om discriminatie en selectie op het vlak van vermogen tegen te gaan wil Groen maatregelen nemen. Moerenhout: “Door illegale discriminatie en legale selectie vallen mensen die moeten leven van een vervangingsinkomen of een andere uitkering te vaak uit de boot. Door de krapte op de private huurmarkt hebben verhuurders hun huurders voor het uitkiezen. Niet zelden moeten mensen met een laag inkomen het onderspit delven.” Om deze mechanismen op de private huurmarkt op korte termijn tegen te gaan, denkt Groen aan twee bijkomende maatregelen: een centraal huurwaarborgfonds en een uitbreiding van de huurpremies.

“Een centraal huurwaarborgfonds dient als schakel tussen huurder en verhuurder wat betreft de huurwaarborg. Indien nodig, kan het fonds ook de waarborg voorschieten. Op deze manier kan de verhuurder mensen niet langer weren omdat ze hun waarborg niet bijeen krijgen en komt er een uniforme behandeling van huurwaarborgen.”

Ook herhaalt Moerenhout het pleidooi van Groen om de huurpremies gevoelig uit te breiden: “De huurpremie, dat is een compensatie voor zwakke huurders op de private huurmarkt, kan uitgebreid worden. Vandaag laat de Vlaamse regering deze huurders eerst vier jaar sukkelen op de private markt, alvorens ze hier aanspraak op kunnen maken. Indien private huurders die noodgedwongen terecht moeten op de private woningmarkt van meet af aan sterker financieel in hun schoenen staan, hebben ook zij meer kans op een kwalitatieve woning.”

De aanleiding voor de vraag was de publicatie van twee onderzoeken.

Het eerste onderzoek is de Diversiteitsbarometer 2014 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR). De studie kwam er op vraag van de federale minister van Gelijke Kansen en drie regionale ministers van wonen. De studie wees uit dat meer dan 30 procent van de advertenties voor huur reeds in de advertentie direct of indirect discrimineren. Wanneer er direct contact genomen wordt met de eigenaar, stelt men vast dat vrouwen die een uitkering genieten, Marokkaanse en Turkse mannen en in mindere mate, mindervaliden en alleenstaande moeders gediscrimineerd worden.

Het tweede onderzoek is het onderzoek van Koen Van der Bracht en Pieter-Paul Verhaeghe van de Universiteit Gent in opdracht van de stad Gent. Er werd een ongelijke behandeling op de huurmarkt vast gesteld bij 1 op de 3 gevallen van mensen met een vreemde naam of een fysieke beperking. Bij personen met een vervangingsinkomen stijgt dat zelfs naar een op twee.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren