Moet ik gaan stemmen?

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober voor gemeente-, provincie- en districtsraad. Wie stemrecht heeftmag dus gaan stemmen, maar moet niet.

In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht. Stemmen is er op zich niet verplicht, je kan ook een blanco stem uitbrengen.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk. Kan je dus niet gaan stemmen, bekijk dan zeker of je iemand volmacht kan geven.

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?