08 mei 2012

Filip Watteeuw

Vlaams fractieleider Filip Watteeuw (Groen) reageert onthutst op de gelaten houding van minister Muyters bevoegd voor Werk op de vaststelling dat 10 jaar na datum er amper meer allochtonen een job hebben gevonden op de Vlaamse arbeidsmarkt. “De minister weigert werk te maken van praktijktests en sociale clausules. De N-VA pakt graag uit met de kracht van verandering, maar de feiten bewijzen dat ze vooral de partij zijn van de stilstand.”

Vandaag pakte het Minderhedenforum uit met een rapport dat aantoont dat de etnische kloof op de Vlaamse arbeidsmarkt de grootste van Europa is. Een belangrijke oorzaak hiervan is het lakse Vlaamse beleid om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het probleem wordt nochtans regelmatig aan de kaak gesteld. ”Het rapport van het Minderhedenforum toont aan dat een beleid dat inzet op sensibilisatie geen echte vooruitgang boekt,” aldus fractieleider Watteeuw: ”Wat de Vlaamse arbeidsmarkt nodig heeft, is een beleid dat naast sensibilisatie, ook actief discriminatie gaat opsporen en bestraffen. Dat kan door praktijktests uit te voeren en overtredingen te beboeten.”

Daarvoor heb je natuurlijk een sterke inspectiedienst nodig. Ondanks eerdere beloftes van minister Muyters om de inspectiedienst te versterken, heeft de dienst nog steeds onvoldoende handen en tanden om de uitgangspunten van het decreet EAD - strijd tegen discriminatie - ten uitvoer te brengen. In 2010 werden slechts 42 controles uitgevoerd. Dat is minder dan bij de aanvang van de legislatuur. Door te verwijzen naar slechts zeven meldingen van discriminatie op jaarbasis, doet minister Muyters bovendien de realiteit geweld aan. Er zijn natuurlijk veel meer meldingen, via de Vlaamse meldpunten, het Centrum voor Gelijke Kansen (CGKR), de vakbonden, Federgon en de VDAB.

Een tweede pijler in het aanpakken van discriminatie is de invoering van sociale clausules in overheidsopdrachten die bedrijven aanspoort om meer werk te maken van een divers personeelsbeleid. In de praktijk zou de overheid de evenredige arbeidsdeelname in het bedrijf kunnen hanteren als criterium voor het gunnen van overheidsopdrachten. Per sector zou kunnen nagegaan worden welke minimumpercentage allochtonen aangewezen is voor de uitvoering van een dienst.

Fractieleider Watteeuw besluit: ”Waar is de verandering die de N-VA de Vlaming belooft? Alvast op vlak van tewerkstelling van allochtonen is daar niets van te merken. Minister Muyters maakt er zich heel makkelijk vanaf door te besluiten dat die mensen dan maar wat vaker een klacht moeten indienen. Nochtans biedt een hogere participatiegraad van ook de allochtone bevolking alleen maar voordelen: het bevordert het samenleven en ontlast de sociale zekerheid.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren