02 nov 2013

Björn Rzoska

Ongekwalificeerde jongeren, zogezegd de prioritaire doelgroep in de strijd tegen jeugdwerkloosheid van minister van Werk Muyters (N-VA) worden schaamteloos achteruit gesteld ten opzichte van gekwalificeerde jongeren. “In 2012 werden er ongeveer 10 acties in het maatwerk voorzien per 100 ingestroomde ongekwalificeerde jongeren terwijl er haast drie keer zoveel acties (28) werden voorzien per 100 gekwalificeerde jongeren,” betreurt Vlaams parlementslid Björn Rzoska: “Het is duidelijk dat de minister er niet in slaagt zijn eigen beleid waar te maken.”

Ongekwalificeerde jongeren gaan er met rasse schreden op achteruit in het beleid van minister Muyters, heeft Rzoska ontdekt. Voor gekwalificeerde jongeren blijven de percentages voor zij die een job vinden na een of twee jaar tijd verhoudingsgewijs relatief gelijk tussen 2008 en 2012. Voor de ongekwalificeerde jongeren daarentegen is de situatie verergerd. Waar in 2008 26% van de laaggeschoolde werkloze jongeren na een jaar nog steeds geen werk had, is dat percentage in 2012 opgelopen tot 34%. Ook de ongekwalificeerde jongeren die na twee jaar zoeken nog geen baan hebben gevonden is meer dan verdubbeld van 6% in 2008 naar 14% in 2012! ”Ongekwalificeerde jongeren zijn er onder het beleid van minister Muyters dus alleen maar op achteruit gegaan,” concludeert het groene parlementslid.

De reden hiervoor is dat werkloze ongeschoolde jongeren tot drie keer minder maatwerk ontvangen dan gekwalificeerde jongeren. Uit cijfers die Rzoska opvroeg blijkt dat alle acties die vanuit het maatwerk voor werkloze jongeren zijn gerealiseerd, de ongekwalificeerde jongeren minder begeleiding krijgen dan hun hoger opgeleide leeftijdsgenoten. Rzoska: ”In 2012 werden er ongeveer 10 acties in het maatwerk voorzien per 100 ingestroomde ongekwalificeerde jongeren, terwijl er haast drie keer zoveel acties (28) werden voorzien per 100 gekwalificeerde jongeren.”

”Het beleid van minister Muyters werkt niet,” besluit Rzoska. ”Het is onvoorstelbaar dat hij blijft zeggen dat er in Vlaanderen geen probleem is. Op die manier negeert hij de problematiek en daar zijn onze meer dan 20.000 ongekwalificeerde werkloze jongeren de dupe van.”

Nochtans bestaan er oplossingen die ertoe kunnen bijdragen dat meer ongeschoolde schooljongeren een job vinden. Björn Rzoska: "De VDAB moet veel gerichter aan de slag met ongekwalificeerde en laaggeschoolde jongeren. Er zouden streefcijfers moeten komen die ervoor zorgen dat het bereik bij laaggeschoolde jongeren minstens even hoog is als bij hooggeschoolde jongeren.” Rzoska wijst ook op het belang van stages zodat jongeren ervaringen opdoen die essentieel zijn om een eerste job te vinden. ”Vlaanderen heeft nood aan een 'pact voor werk' tussen het onderwijs en de VDAB. Jongeren moeten al vanop de school - afhankelijk van hun individuele situatie - door de VDAB worden begeleid. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Het beleid van minister Muyters heeft gefaald. Dat Fons Leroy na vier jaar pleit voor een andere aanpak bewijst dat ook de VDAB doorheeft dat het anders zal moeten," besluit Rzoska.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren