14 maa 2012

Bart Staes

Het Europees Parlement maakte vandaag een eind aan één van de grootste handelsconflicten ooit tussen de EU enerzijds en de Verenigde Staten en Canada anderzijds. Het handelsconflict ontstond tengevolge het Europese totaalverbod op het gebruik van hormonen in de veeteelt.

De VS en Canada mogen voortaan jaarlijks 48.200 ton niet met hormonen behandeld rundvlees van hoge kwaliteit heffingvrij de EU invoeren. In ruil daarvoor verdwijnen de bijna 100 miljoen euro handelssancties die de VS en Canada jaarlijks op landbouwproducten hieven nu voorgoed.

Groen-Europarlementslid Bart Staes volgt dit dossier al meer dan 20 jaar. Hij was mede-auteur van het in 1996 verschenen boek Het vlees is zwak dat de kwalijke praktijken van de Belgische en Europese hormonenmaffia beschreef. Ook het handelsconflict met de VS kwam in dat boek uitdrukkelijk aan bod.

Bart Staes: "Het akkoord is van grote politieke betekenis.. De EU handhaafde het hormonenverbod en haar eigen voedselnormen. Ondanks een veroordeling van de WTO wordt de EU-markt niet bevoorraad met hormonen behandeld vlees uit de VS en Canada. Alle vlees uit Canada of de VS wordt onder strenge controle vetgemest op boerderijen waarbij toegezien wordt op het niet toedienen van hormonen. Het akkoord bewijst dat je consequent je eigen normen kan toepassen op ingevoerde landbouwproducten, ook als die formeel in strijd zijn met WTO-uitspraken."

De context

De Europese Unie vaardigde in 1988 een totaalverbod op het gebruik van hormonen in de veeteelt in. Deze richtlijn verbood niet alleen het gebruik van hormonen in de eigen vetmesterijen maar ook een verbod op de invoer van vlees uit derde landen dat met hormonen behandeld was. Dat stootte op hevig protest van de Verenigde Staten.. Samen met Canada betwistten ze het verbod in 1996 via de geschillenbeslechting van de WTO. In het verlengde daarvan kregen Canada en de VS toestemming om handelssancties op te leggen aan landbouwproducten die vanuit de EU ingevoerd werden. Sinds 1999 hanteren de VS en Canada strafheffingen voor heel wat Europese producten. De VS legt jaarlijks 116,8 VS $ op. Canada 11,3 miljoen Canadese dollar. Deze heffingen betekenden een zware last voor de uitvoer van Europese landbouwproducten naar de VS en Canada. De EU hield echter principieel voet bij stuk en handhaafde het totaal verbod op het gebruik van hormonen in de veeteelt en de invoer uit niet-EU landen van rundvlees en producten met rundvlees die met bepaalde groeibevorderende hormonen waren behandeld. Canada en de VS richtten hun pijlen hoofdzakelijk op rund- en varkensvleesproducten, terwijl de VS ook sancties invoerde voor Roquefort, truffels, geroosterd brood, sap, mosterd, jam, chocolade, soep en andere producten.

Het Europees Parlement riep de Commissie talloze malen op ervoor te zorgen dat de beslechting van het geschil inzake &bdquohormoonvlees” de opheffing van de sancties op EU-producten omvat maar tegelijkertijd ook garandeert dat de invoer van rundvlees naar de EU aan de EU-eisen voldoet en dat het ingevoerde vlees niet behandeld is met groeibevorderende hormonen.

De onderhandelingen tussen de Commissie, de VS en Canada resulteerden uiteindelijk in Memoranda of Understanding (MoU's), die voorzien in een geleidelijke opheffing van de door de VS en Canada aan EU-landbouwproducten opgelegde sancties in ruil voor een autonoom en heffingenvrij tariefcontingent voor de invoer van niet met hormonen behandeld kwaliteitsrundvlees.

Vanaf augustus 2009 voert de VS reeds 20.000 ton rundvlees van hoge kwaliteit in. De VS verlaagde in ruil hiervoor het totale bedrag aan jaarlijkse sancties met 68% van 116,8 miljoen dollar naar 37,8 miljoen dollar. Canada heeft recht op een invoercontingent van 1.500 ton. Het trok meteen alle handelssancties voor een waarde van 11,3 Canadese dollar in. Verdere onderhandelingen zorgden ervoor dat de VS vanaf augustus 2012 45.000 ton niet met hormonen behandeld rundvlees mag invoeren en Canada 3200 ton. Omwille van de goede sfeer tussen de onderhandelende partijen trok ook de VS in 2011 alle handelssancties in.

De stemming in het Europees Parlement keurt dit akkoord formeel goed en maakt dus een einde aan één van de belangrijkste transatlantische handelsconflicten ooit.

Geen negatieve impact op de Europese rundvleesmarkt

Staes besluit: "Het optrekken van de invoer van rundvlees uit de VS en Canada van 21.500 ton per jaar naar 48.200 ton zal bovendien niet negatief werken op de Europese rundvleesmarkt gezien het invoercontingent slechts 0,36 % van de totale EU-markt voor rund- en kalfsvlees uitmaakt."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren