19 mei 2015

Elisabeth Meuleman

De partij Groen is tevreden met de kamerbrede steun voor de resolutie deradicalisering in het Vlaams parlement. De voorbije maanden werkte Groen vanuit de oppositie constructief en sereen samen met de regeringspartijen om 55 aanbevelingen uit te werken”, zegt Groen-parlementslid en ondervoorzitter van de commissie, Elisabeth Meuleman woensdag.

“Wij vragen nu dat er een opvolgingscommissie komt en dringen er bij minister Homans op aan om voor een eerste keer binnen zes maanden, en vervolgens jaarlijks, met een voortgangsrapportage naar het parlement te komen. Zo kunnen we er vanuit het parlement op toezien dat dit niet bij woorden blijft maar dat er effectief extra ondersteuning komt voor lokale besturen en eerstelijnswerkers op het terrein.”

“Nog elke maand vertrekken een dozijn strijders uit België naar de oorlog. De situatie is dus even urgent als een half jaar geleden. Groen presenteerde na de aanslag op Charlie Hebdo al een conceptnota en een omvattend actieplan, na brede consultatie met het veld. We zijn tevreden dat veel van onze voorstellen in de resolutie werden opgenomen. Groen heeft actief deelgenomen aan de intensieve werkzaamheden van deze commissie. Voor dit belangrijke onderwerp wilden we de grenzen van meerderheid en oppositie overstijgen”, verklaart Meuleman.

Voor Groen is deze resolutie een hefboom om de regering aan te manen om snel deze aanbevelingen om te zetten in daden op het terrein en om meer te doen om de voedingsbodem van radicalisering weg te nemen. Deze oplossingen moeten zowel voor veiligheid als voor verbondenheid en maatschappelijke samenhang zorgen.

“Het is heel belangrijk dat er extra steun gaat naar de eerste lijn: Ouders, jeugdwerkers en leerkrachten die jongeren zien radicaliseren, moeten steun vinden bij de overheid. De erkenning van oudergroepen en de ondersteuning van lokale besturen is daarbij cruciaal”, benadrukt het Groen-parlementslid.

Dat Vlaanderen garant staat voor een open inclusief maatschappijmodel moet ook letterlijk zichtbaar zijn. "We zijn dan ook blij dat in de resolutie werd opgenomen dat Vlaanderen actie zal ondernemen voor meer diversiteit bij onderwijzend en verzorgend personeel, discriminatie op de arbeidsmarkt kordaat willen aanpakken en ook via beheersovereenkomsten of afsprakenkaders meer kleur wil in de media", zegt Meuleman.

“Belangrijk is dat de regering de mooie plannen nu omzet in concrete daden op het terrein. Dit parlementair werkstuk gaat verder dan het actieplan van minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). De bal ligt nu in haar kamp. Om concrete resultaten te boeken op het terrein en om de 55 aanbevelingen uit te voeren, zal de regering een versnelling hoger moeten schakelen”, besluit het Groen-parlementslid.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
<