21 maa 2014

Naamgeving: een kwestie van gelijkheid en keuzevrijheid

Groen vindt het belangrijk dat de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wetgeving over de naamgeving weggewerkt wordt met het wetsontwerp dat donderdagavond in de Kamer werd gestemd.

Met de wet zullen ouders in de toekomst in alle vrijheid mogen kiezen welke van hun naam of namen zij aan hun kinderen wensen over te dragen. Deze wet past zo de gebruiken inzake familienaamgeving geleidelijk aan aan de evolutie van de man-vrouwverhouding in onze samenleving, en aan de levenswijzen binnen het gezin. Met de goedkeuring brengt het Parlement de Belgische wetgeving in lijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De gestemde wet bepaalt het volgende.

- Ten eerste, de vrije keuze. Ouders worden vrij gelaten om de familienaam van hun kind te kiezen: ofwel de naam van de vader, ofwel de naam van de moeder, ofwel de naam van de vader en die van de moeder (dubbele naamgeving) in de volgorde die de ouders kiezen.

- Tweede krachtlijn is de eenheid van de familienaam. Zo dragen alle kinderen die geboren zijn uit hetzelfde echtpaar allen dezelfde naam.

- Ten derde de bepaling dat een kind maximaal twee in een dubbele naam aan elkaar gekoppelde namen kan dragen. Dat betekent dat vanaf de tweede generatie, ouders die zelf een dubbele naam dragen, voor de naam van hun kind een keuze uit hun vier namen.

De wet stemt niet helemaal overeen met het voorstel dat Groen-Ecolo zelf neerlegde, maar is wel een grote stap vooruit.

De regeling in geval van het ontbreken van keuze of van conflict tussen partner is duidelijk een smet op de nieuwe wet. De regeringspartijen wilden in dat geval automatisch de naam van de man overdragen. Groen stemde tegen dat voorstel. Wij hebben betere oplossingen naar voor geschoven, maar daar hadden de meerderheidspartijen geen oor naar. Meer zelfs, de politieke spelletjes tussen CD&V en Open VLD leidden ertoe dat het Parlement voor het blok werd geplaatst : ofwel de wet stemmen met deze slechte bepaling inbegrepen ; ofwel tegen de wet stemmen, waardoor de erkenning van de naam van de moeder terug naar af zou worden gestuurd. Hoewel we het niet eens zijn met dit element uit de wet, hebben we toch de globale wet die de dubbele naam invoert gestemd. Onze inschatting is immers dat de slechte bepaling op korte termijn vernietigd zal worden door het Grondwettelijk Hof, of het Europees Hof voor de Rechten van de mens zal vaststellen dat de bepaling een discriminerend karakter (man/vrouw discriminatie) heeft. Groen betreurt de politieke spelletjes van regeringspartijen die een hele vaudeville rond het dossier creëerden.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren