10 sep 2015

Bart Staes

Een meerderheid van christendemocraten, liberalen, socialisten en groenen in het Europees parlement (EP) steunden vandaag een breed gedragen, sterke resolutie over EU beleid rond migratie en vluchtelingen in Europa.

Die is grotendeels in lijn met de positie die Commissievoorzitter Juncker gisteren innam in zijn State of the Union. Gisteren al sprak het Europees parlement tevens brede steun uit over het bindend mechanisme om vluchtelingen eerlijker te verdelen over Europa. Een ruime meerderheid van het EP keurde immers het rapport van groen Europarlementslid Ska Keller goed, waarin onder meer een bindende verdeelsleutel wordt voorgesteld. Het goedgekeurde rapport stelt ook dat rekening gehouden moet worden met de plaatsingsvoorkeuren van vluchtelingen (1). Bart Staes, Europees parlementslid Groen: "Als statement aan de nationale leiders kan dat tellen: zet jullie kortzichtig nationaal egoïsme opzij en behandel vluchtelingen zoals je zelf behandeld zou willen worden mocht je uit een oorlogssituatie komen. Als mensen van vlees en bloed dus."

Terwijl iedereen nog wacht op de werkelijke herverdeling van de initiële 40.000, kwam de Commissie gisteren met een nieuw voorstel dat Groen en een meerderheid van het EP vandaag dus zeer verwelkomt (3).

Staes: "Alleen een eengemaakt Europees asiel- en migratiebeleid kan deze problematiek op een duurzame en beschaafde manier aanpakken. De EU is ontstaan op basis van respect voor de menselijke waardigheid en mensenrechten. Onze gemeenschappelijke waarden worden bedreigd door het nationaal egoïsme van regeringen die enkel denken in termen van boekhoudkundige regeltjes. Het stemt me hoopvol om overal in Europa solidariteitsacties en initiatieven van burgers te zien die het wachten op actie van regeringen beu zijn. Zowel de Commissie als het Parlement willen het anders, maar het zal van de lidstaten afhangen of we er in slagen onze Europese (mens)waardigheid te behouden en tot duurzame oplossingen te komen.”

De brede resolutie van het EP haalt het belang van vrij verkeer van personen binnen de Schengenzone aan en roept de Commissie op de Dublinverordening te herzien met een permanent bindend systeem van herverdeling. Staes: "Een goede zaak want de druk op de buitengrenzen van Europa is te groot en solidariteit is cruciaal, wat Sander Loones van de N-VA ook mag beweren over het afkooprecht waarvan sprake in het spreidingsplan van Juncker. Al jaren helt de balans bij de opvang van vluchtelingen over in het nadeel van de Zuidoostelijke lidstaten. De definitie van solidariteit is dat iedereen moet bijdragen, rekening houdend met de draagkracht van een land. Dat is nu net wat Juncker voorstelt."

Staes was blij met de oproep van Juncker gisteren om te werken aan veilige en legale manieren van toegang tot de EU en ziet de discussies en voorstellen daarover graag tegemoet. Ook het Europees parlement wil meer veilige en legale manieren van migratie en meer budgettaire ruimte in de begroting van 2016 om lidstaten te helpen bij het integratieproces van vluchtelingen.

De groenen dienden daarnaast, in navolging van de oproep van Juncker, een amendement in om asielzoekers vanaf de dag dat ze voet in Europa zetten de mogelijkheid te geven te werken. Staes: "Asielzoekers moeten kunnen werken en studeren in afwachting van hun status. Niemand is ermee gebaat dat zij wegkwijnen tijdens hun aanvraagprocedure en daarmee nog moeilijker een doorstart kunnen maken. Trouwens ook verschillende Vlaamse bedrijven zijn vragende partij om Syrische vluchtelingen op te nemen in bepaalde knelpuntberoepen (5). Laten we onze angst varen en ophouden met vluchtelingen enkel als een last te beschouwen. Positiviteit brengt opportuniteiten met zich mee, zowel voor de vluchteling als voor ons als maatschappij en mensbeeld.”

Staes: “Niet toestaan dat mensen mogen werken of studeren is het ontnemen van waardigheid. We zouden als Europa die waardigheid niet mogen afnemen. Maar vandaag bleek bij de stemming helaas dat dit vooralsnog ook voor Junckers eigen Christendemocraten in het EP een stap te ver is. Daarmee maken deze partijen het perspectief op een snelle doorstart voor vluchtelingen onnodig moeilijk.”

Op 14 september komen de EU ministers van Binnenlandse Zaken bijeen om de vluchtelingencrisis te bespreken. Staes: "Hopelijk houden ze rekening met wat de Commissie en het Europees Parlement voorstellen, want anders vrees ik voor het verder uiteenvallen van de Europese integratie en daar wordt niemand beter van."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren