Natuur en milieu

Groen-leden die professioneel of vrijwillig actief zijn rond natuur of milieu kunnen hun kennis delen met het natuur – en milieunetwerk. Dit netwerk komt een aantal keer per jaar samen om de hete politieke hangijzers te bespreken. De leden vormen ook een digitaal netwerk waarin de actualiteit, het heetst van de naald, wordt opgevolgd. Samen met parlementsleden en de studiedienst brengen ze advies uit aan het partijbestuur en de fracties. Op geregelde tijdstippen nodigt het externe sprekers uit om de kennis en expertise rond bepaalde thema’s te verdiepen. Zo organiseerden we recent expertengroepen rond de thema’s luchtvervuiling en natuur en gezondheid. Zin om deel uit te maken van dit netwerk?

Wil je graag deel uitmaken van dit netwerk,
meld je dan hier aan