22 apr 2014

Wouter Van Besien

Vandaag, op de internationale Dag van de Aarde, presenteert oppositiepartij Groen haar rapport van het natuurbeleid van Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) en de regering Peeters II.

Voorzitter Wouter Van Besien: “Als symbolische plek kozen we dit “spookbos” in Zwijnaarde. Volgens de kaarten van minister Schauvliege staat hier een bos. Maar zoals u kan zien, zijn hier zelfs nauwelijks bomen te bespeuren. Een minister die een braakliggend terrein in Zwijnaarde, de Antwerpse Zoo en zelfs de voormalige Antwerpse stortplaats De Hooge Maey als bos inkleurt, dat zegt veel over wat CD&V onder milieubeleid verstaat. Het hele natuurbeleid van de regering van CD&V, N-VA en SP.A was een spookbeleid: veel geblaat en weinig wol”.

De minister kleurde zelfs braakliggende terreinen in als bos om te verdoezelen dat er in Vlaanderen nog steeds meer bos verdwijnt dan dat er vrijkomt. “Alsmaar meer open ruimte gaat verloren. Dit beleid staat in schril contrast met de wens van de Vlaming die steeds meer snakt naar natuur en open ruimte. We zijn één van de meest bos-arme regio’s in Europa. Zelfs in de streek rond Parijs of in Groot Londen zijn er meer bossen dan in Vlaanderen.”

Het bosbeleid van deze regering is symptomatisch voor het hele natuurbeleid, zegt voorzitter Wouter Van Besien: “De Vlaamse regering sneed een derde weg van het budget voor de aankoop van bos- en natuurgronden, van 26 miljoen EUR in 2008 tot 18,5 miljoen EUR in 2012”. En ze liet 6 miljoen euro in het boscompensatiefonds nagenoeg onaangeroerd. Met dit fonds werd de voorbije jaren welgeteld 68 ha bos gerealiseerd.

Ook minister Kris Peeters remde het natuurbeleid af. “Vanuit zijn landbouw-bevoegdheid zorgde hij er samen met Joke Schauvliege voor dat de Natura 2000 gebieden niet afgebakend raakten, wat van Europa al 3 jaar geleden had moeten gebeuren. Kris Peeters kwam liever tegemoet aan de eisen van de Boerenbond dan met zijn regering een deftig natuurbeleid op poten te zetten”, merkt voorzitter Van Besien op.

Groen wil de volgende legislatuur een inhaalbeweging maken door terug meer natuur en bos aan te kopen en de mogelijkheid af te schaffen om de herbebossingsplicht af te kopen.

Groen is ook kritisch voor minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters (N-VA), wiens realisaties al even pover ogen. “De verstening van Vlaanderen gaat onverminderd verder. Zo gingen in 2011 dagelijks maar liefst meer dan 12 voetbalvelden aan open ruimte verloren. De minister duidde slechts 22% aan van de 10.000 ha herbebossing die hij ruimtelijk moest vastleggen.” Groen wil het beleid over een andere boeg gooien. “Met Groen in de regering komt er een norm die vastlegt wat het maximum te bebouwen aandeel isom te vermijden dat Vlaanderen helemaal ‘versteent’ en alle groen en natuur verdwijnen,” licht Van Besien toe.

Dat de Vlaming vragende partij is voor meer natuur in de buurt wordt bevestigd door een online bevraging die Natuurpunt organiseerde bij meer dan 15.000 Vlamingen. Daaruit bleek dat 8 op de 10 Vlamingen vinden dat er natuur moet zijn op minder dan twee kilometer van hun woning. “Deze enquête bevestigt de uitkomst van de ruime inspraakprocedure die vooraf ging aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Die wees ook al uit dat Vlamingen willen wonen in een groene leefomgeving omdat ze ervaren dat dit gezond en aangenaam is. Mensen hechten veel belang aan het vrijwaren van de open ruimte die ons nog rest”, besluit Van Besien.

Lees het volledige persdossier.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren