Niel Staes

Lid nationaal partijbestuur

Niets staat los van elkaar: het ecologisme verbindt niet alleen ideeën, maar ook mensen en dromen. Het bewaken van die verbanden verdedigt Niel met passie in het partijbestuur. Hij wil ook werk maken van daadkrachtig beleid en goed bestuur, want in onze groeiende partij zetten steeds meer vrijwilligers, mandatarissen en leden hun schouders onder ecologische antwoorden op de uitdagingen van vandaag.

Het groene engagement van Niel gaat terug naar 2009. Toen organiseerde hij de eerste 'Carrotmob' in Vlaanderen. Sindsdien is hij gebeten door de groene thema's, zoals klimaat, mobiliteit, energie en innovatie. Zo startte hij de blog Zeronaut.be en begon hij ook opiniestukken te schrijven. Zijn hoofdboodschap is steeds systeemverandering en -denken. Enkel door in te grijpen op de grote processen kunnen we de echte omslag naar een duurzame samenleving realiseren.

Niel werd lid van Groen in 2011 en startte zijn engagement in de partij bij Jong Groen Antwerpen en later Groen Antwerpen. Sinds 2014 is hij lid van het nationale partijbestuur. Hij is daarnaast ook actief bij onder andere denktank Oikos en Karavaan vzw. Tenslotte is hij ook Antwerps stadsgids met de fiets. Professioneel is hij communicatiemedewerker en begeleidt hij organisaties in het innovatiever maken van bedrijfsprocessen.