20 jul 2012

Bruno De Lille

Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bruno De Lille (Groen), en Kamerlid Eva Brems (Groen) zijn erg tevreden dat er eindelijk een akkoord is bereikt over de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en over het mensenrechteninstituut. “De burger zal binnenkort beter beschermd zijn tegen discriminatie en racisme,” zegt De Lille. “Het is een doorbraak dat deze bescherming ook uitgebreid wordt naar ruimere mensenrechtenschendingen,” stelt Brems tevreden vast.

Een eerste belangrijke uitbreiding is dat het Centrum binnenkort ook bevoegd wordt voor discriminatie- en racismeklachten op de bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen, bijvoorbeeld in het onderwijs. ”Een duidelijke stap vooruit, want dit was nu niet het geval,” aldus Bruno De Lille. ”Als je slachtoffer bent van discriminatie, is het van ondergeschikt belang om te weten of het gaat om een Vlaamse of federale bevoegdheid. Door de interfederalisering is er 1 loket en 1 instantie.”

”Het risico bestond dat elke deelstaat, Vlaanderen op kop, een eigen centrum ging oprichten, maar dat is nu vermeden. Vanuit Brussel hebben we ons daar mee tegen verzet. Het nieuwe Centrum krijgt meer slagkracht en kan ook in rechte treden wanneer ordonnanties en decreten geschonden zijn. Bovendien zullen ook de Vlaamse meldpunten discriminatie er deel van uitmaken. Daarenboven is de ook de interfederalisering van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen verzekerd met dit akkoord. Dat betekent dat ook klachten op basis van geslacht en gender binnenkort voor alle niveaus kunnen behandeld worden,” vertelt Bruno De Lille.

Onder druk van Groen heeft ook het volwaardige mensenrechteninstituut zijn weg gevonden naar dit globale akkoord. ”Na vele jaren discussie, is er eindelijk een concrete deadline (juni 2013) en een structuur voor dit mensenrechtenorgaan. Het nieuwe instituut zal in de toekomst voort kunnen bouwen op de ervaring van het Centrum op het vlak van discriminatie ter preventie en aanpak van schendingen van andere mensenrechten, zoals vrije meningsuiting of het recht op toegang tot gezondheidszorg,” zegt Kamerlid Eva Brems, die al jaren werkt rond dit dossier. ”Het komende jaar moet er wel gestreefd worden naar structurele betrokkenheid van alle deskundigen uit het middenveld en uit de academische wereld. Alleen zo kan deze instelling ook echt succesvol worden.”

De bevoegdheden rond migratie en mensenhandel zullen in de toekomst uitgeoefend worden door een apart federaal instituut. ”Enerzijds vinden wij dit een gemiste kans. De deelstaten laten hier de kans liggen om op het vlak van migratie samen te werken met het federale niveau. Het is nochtans een problematiek waar ze nu al mee te maken krijgen, en na de zesde staatshervorming zullen hun bevoegdheden op dat vlak alleen maar verder toenemen,” meent Eva Brems. ”Anderzijds heeft een apart instituut het voordeel om op een zichtbare wijze te waken over de grondrechten van vreemdelingen in ons land.”

”Het is een omvangrijke institutionele tekening geworden, met 4 onderdelen,” concludeert Eva Brems. ”Maar de keuze voor een scenario met aparte organen is verdedigbaar. Ze worden immers gelijktijdig gerealiseerd. De onafhankelijkheid is gegarandeerd en ze zullen onderling gecoördineerd worden via een interfederaal mensenrechteninstituut.”

Groen gaat er overigens prat op dat het genderevenwicht in de raad van bestuur en de directie in het toekomstige gelijkheidscentrum is gegarandeerd.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren