PERSBERICHT - 19 feb 2021

Nieuw handelsbeleid: Europa botst met Mercosur en CAI

De Europese Commissie heeft vandaag haar handelsstrategie voor de komende jaren gepresenteerd. Het Europese handelsbeleid moet de Europese Green Deal en het Klimaatakkoord van Parijs mee ondersteunen. Deze goede voornemens stroken helaas niet met het nakende Mercosur-handelsverdrag en het China-investeringsakkoord.

“De commissie voert een handelsbeleid met twee gezichten: het klimaatakkoord van Parijs wordt de toetssteen voor toekomstige handelsdeals. Dat is goed nieuws, maar bestaande en reeds onderhandelde verdragen zoals Mercosur en CAI mogen de dans niet ontspringen, zegt Europarlementslid voor Groen en lid van de Commissie Internationale Handel Sara Matthieu.”

Dat de Europese Commissie duurzame handelsakkoorden wil sluiten en tegelijkertijd nog snel deals afsluit die rampzalig zijn voor het klimaat, de biodiversiteit en onze boeren begrijpt Matthieu niet. “Mercosur vertegenwoordigt het tegenovergestelde van wat de Commissie met deze herziening wil bereiken, daarom vraag ik een heronderhandeling nu dat nog kan. Het akkoord staat bovendien in fel contrast met de ambities in de vorig jaar voorgestelde boer tot bord- strategie. Ook het investeringsverdrag met China strookt niet met het voornemen van de commissie om producten die met dwangarbeid zijn gemaakt in de EU te bannen.

Voor handel met de G20 wordt klimaatneutraliteit een voorwaarde voor het afsluiten van handels- en investeringsverdragen. Daarmee gaan we een pak verder dan wat het Parijsakkoord ons vraagt. Maar reeds gesloten handelsverdragen vallen niet onder de ambitieuze doelstellingen. Het feit dat er een evaluatie komt van de duurzame ontwikkelingshoofdstukken met mogelijke sancties voor toekomstige vrijhandelsakkoorden is goed maar niet voldoende.

De Commissie stelt ook een wet voor rond die Europese bedrijven verantwoordelijk stelt voor mistoestanden in elke schakel van de keten. Die wet kan een essentieel instrument tegen ontbossing worden.

WTO krijgt doorstart

De nieuwe handelsstrategie moet volgens de Commissie op multilateraal niveau worden aangepakt binnen de WTO. Matthieu: “Duurzaamheid stopt niet aan de landsgrenzen, een gezamenlijke aanpak is erg belangrijk. De verkiezing van Biden en de benoeming van de nieuwe Secretaris-Generaal kunnen de WTO een doorstart geven. Ik ben benieuwd naar het voorstel van de commissie rond liberalisering van groene goederen en diensten binnen de WTO.”

Volgens Matthieu moet de Europese groene handelsaanpak ook de economie verder ondersteunen: “Europa moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Economische gevolgen zijn niet uitgesloten als de rest van de wereld niet mee wil. Daarom moet CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentieel nadeel ondervinden.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren