08 mei 2013

Bart Caron

De bevoegde commissie van het Vlaams parlement keurde het ontwerp van decreet Integratie en Inburgering van minister Bourgeois goed, inclusief een rits amendementen van de meerderheid. Die amendementen verstrengen de voorwaarden en eisen voor inburgering. “N-VA wil inburgeraars pas een attest geven als ze een bepaald resultaat behalen. Momenteel moeten ze vooral een inspanningsverbintenis kunnen voorleggen. Maar de eis van N-VA is onhaalbaar. De overheid kan van volwassen analfabeten niet eisen dat zij op korte tijd leren lezen, schrijven en een andere taal aanleren. Deze mensen worden bij voorbaat uitgesloten door dit decreet. Een heel gevaarlijke evolutie,” meent Bart Caron (Groen).

N-VA is er in geslaagd de coalitiepartners te overtuigen om inburgeraars voortaan te verplichten een examen af te leggen. De inburgeraar krijgt, als hij of zij slaagt, een attest waarop de behaalde resultaten vermeld zijn. Daarenboven wordt het vereiste niveau van het vormingsprogramma verhoogd van het niveau A1 naar het niveau A2. ”Al is dit nog een basisniveau, toch is het voor veel mensen moeilijk of zelfs onhaalbaar. Mensen met een bescheiden schoolcarrière of met minder intellectuele vermogens, worden daarmee uitgesloten,” aldus Caron

Groen is voorstander van een verplichte inburgering, en ook pro een vormingsprogramma dat Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands als tweede taal combineert, maar wil het attest van inburgering blijvend toekennen als de inburgeraars zich hebben ingespannen om het programma te volgen. Op basis van een inspanningsverbintenis, zoals dat voorheen het geval was. De meerderheid wil de lat een fors stuk hoger leggen. En dat is niet zonder risico's.

De Centra voor Basiseducatie, de VLOR, de SERV en het HIVA hebben allen gelijkaardige vragen bij de invoering van dergelijke vereisten. Zelfs de Raad van State stelt dat er bezwaren rijzen tegen het instellen van een resultaatsverbintenis. ”Omdat de inburgeringsplicht tot onevenredige gevolgen zou kunnen leiden, vooral voor personen met beperkte intellectuele mogelijkheden of andere bijzondere kenmerken.”

Bijzonder gevaarlijk is bovendien dat de Vlaamse Regering veel macht naar zich toe geschoven krijgt bij de uitvoering van het decreet. Bart Caron vreest dat dit de deur openzet voor ronduit uitsluitend beleid, bijvoorbeeld wanneer het behalen van een attest een voorwaarde wordt om een sociale woning te huren of om ondersteuning te krijgen bij beroepsopleiding. In dat geval zal Groen klacht indienen bij het Europees Hof. ”De maatregelen gaan hoe dan ook veel verder dan noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken,” besluit Bart Caron.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
(function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'755551f439ca8254',m:'mK1D4UlhRXzx52KJdsw_snRH4qntWoQ0VWx_owlEeAY-1664964130-0-AdyFTO5HOW1ACwRKMBlsfUPP9eniTMNkQyb9IEIM7MpGqKYzIpYFHUzJEcwSeQqHIKtM7aQX2mt7G7L8/CxAmXm+wl9jGvYfsZYRWsiJWVzvpYXcJloEsPIX8PaP3ug3SVIARCpBhxCJKh4QCq1XZCoMsOERYWqOB72Rv+zHL2PGb3XfVganWkMWod1JMUsWmGxnJ9/UXYzMZbUUBI313H4=',s:[0x230ba0600d,0x1fadab0de8],u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'};var now=Date.now()/1000,offset=14400,ts=''+(Math.floor(now)-Math.floor(now%offset)),_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/scripts/alpha/invisible.js?ts='+ts,document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();