12 sep 2014

Luc Robijns

De provincie Vlaams-Brabant draagt het beheer van 210 hectare natuur in de Grote Getevallei bij Linter en Zoutleeuw over aan Natuurpunt. Zo kan de natuurvereniging aan de slag in een robuust stuk natuur in een van de grootste open valleien van Vlaanderen. Dat zal ontwikkeling van de streek een nieuwe impuls geven. Groen gedeputeerde Luc Robijns zorgde dat het dossier 'natuurontwikkelingsproject Grote Gete' nieuwe zuurstof kreeg met gevolg dat Oost-Brabant er een stuk groener zal uitzien in de komende jaren.

In het projectgebied 'Grote Gete' wordt gewerkt aan een ruim aanbod voor bezoekers via nieuwe wandel- en fietsroutes. Daarnaast geven de natuurgebieden ruimte voor natuurlijke overstromingen en voor bedreigde diersoorten als de kamsalamander en zomertortel. De overdracht werd mogelijk gemaakt dankzij overleg tussen de gemeentebesturen van Linter en Zoutleeuw, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de provincie Vlaams-Brabant.

Bestaande natuurgebieden in Linter, Zoutleeuw en Geetbets worden nu aan elkaar verbonden tot een groot geheel. Zo kunnen we een van de laatste open valleilandschappen in Vlaanderen nog verder beschermen. De ontwikkeling van de natuurgebieden geeft Natuurpunt de kans om verder te werken aan de uitbouw van een eigen identiteit voor de streek. Het is hier goed om te wonen, te werken en te ontspannen - in een natuurlijke omgeving met veel afwisseling. In de komgronden in de ruwere, waterrijke vallei zullen grote grazers lopen, terwijl de valleiranden een idyllisch kleinschalig landschap vormen met oude haagkanten, kruidenrijke graslanden en poelen. Bijkomende troef is dat de natuurgebieden goed bereikbaar zijn vanuit Tienen, Sint-Truiden en Diest via de IJzerenweg, een oude spoorlijn.

“Bedreigde diersoorten zoals kamsalamander, zomertortel, spotvogel en roodborsttapuit zullen door aangepaste natuurbeheer hun leefgebied gevoelig zien uitbreiden,” zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). “Natuurpunt is voor de provincie Vlaams-Brabant een waardevolle partner om dit beheer over te nemen. Natuurpunt werkt met professionele terreinbeheerploeg, die ondersteund wordt door plaatselijke vrijwilligersteams. Zo worden de omwonenden betrokken bij dit nieuwe natuurgebied.” De provincie Vlaams-Brabant voorziet jaarlijks 45.000 euro als ondersteuning aan de terreinbeheerploegen van Natuurpunt.

Mettertijd kan zo een natuurcomplex van Europese allure ontstaan, die zelfs de zeldzame grauwe klauwier (een opvallende rovende zangvogel) kan huisvesten. Daarom is het jammer dat deze gebieden niet werden opgenomen bij de aanmelding van Natura 2000-gebieden.

Ook voor de omwonenden is de toekomst van de Grote Getevallei van groot belang. Niet alleen kan de natuurlijke omgeving als toeristische troef worden uitgespeeld. Door haar open karakter kan de vallei dienst doen als waterbuffer. Doordat het water hier vertraagd wordt bij hevige regenval, blijven meer gevoelige zones gespaard van wateroverlast.

Om het beheer van zo’n groot gebied te stroomlijnen, worden een beheercommissie en een coördinatiegroep opgericht. Daarin zitten de vrijwilligers van de lokale afdelingen van Natuurpunt, maar ook vertegenwoordigers van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, van de provinciale diensten en van de betrokken gemeentes. Voor het maaibeheer en de begrazing werkt de natuurvereniging samen met lokale landbouwers.

"De verwezenlijking van de provincie Vlaams-Brabant draagt bij tot het behoud van 'natuur als (goede) buur' en levert zo een bijdrage tot de instandhouding van streektypische biodiversiteit én de rust en gezondheid van haar inwoners', besluit Luc Robijns.

Geïnteresseerden kunnen zondag 14 september 2014 kennis maken met het gebied op het Grote Getefeest, vanaf 14 uur: www.vlaamsbrabant.be/getefeest

Foto: Doysbroek - Jeroen Mentens | Vilda

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren