04 mei 2011

Nieuwe Mestdecreet is gemiste kans om landbouw in duurzamere richting te sturen

Op woensdag 4 mei werd het nieuwe mestdecreet in het Vlaams parlement besproken. Eindelijk want het mestseizoen loopt al vanaf februari. Waarom Vlaanderen zo lang talmde is niet duidelijk. De extra tijd werd in ieder geval niet gebruikt om een brede inspraakronde te organiseren. Integendeel.

De Vlaamse regering legde wel uitgebreid zijn oor te luisteren bij de Boerenbond en ABS, maar de Bond Beter Leefmilieu en Bioforum kregen de teksten pas te zien als ze onderhandeld waren. Ook de adviezen van de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) werden niet afgewacht. Die twee raden hebben alvast aangedrongen om in de toekomst bij tussentijdse evaluaties meer betrokken te worden.

Het spoedadvies van de Raad van State was beperkt tot juridische aspecten en bovendien negatief. De Raad van State verzet zich tegen de slecht uitgewerkte delegatie die aan de Vlaamse regering wordt gegeven en tegen het feit dat er naast boetes ook administratieve sancties kunnen getroffen worden.

Ook de terugwerkende kracht waarmee de Vlaamse regering dit decreet wil laten werken is problematisch. Zowel de Minaraad als de Raad van State wijzen op de rechtsonzekerheid die daardoor ontstaat. De sector mag en moet tijdig weten waaraan ze zich moet houden. Een goede voorlichting vervangt geen goede Wet. Nu worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met heel wat praktische problemen. Hoe gaan ze op korte termijn bijkomend mesttransport en mestverwerking kunnen regelen?

Dit mestdecreet is trouwens vooral een kunstmestdecreet. Het MAP4 zou op een consequente wijze de verbetering van de waterkwaliteit moeten koppelen aan verbetering van de bodemkwaliteit en op die manier ook inspelen op de uitdagingen op het vlak van klimaatswijzigingen. MAP4 zal leiden tot nog meer gebruik van energie- en grondstofverspillende kunstmeststoffen. Bovendien zal MAP4 de noodzakelijke organische stofopbouw in de bodems verder bemoeilijken. Vlaanderen neemt met het nieuwe Mestactieplan, maatregelen die nefast zijn voor de biologische sector.

In de commissie diende Groen! amendementen in die de biolandbouw toekomstgerichte garanties hadden kunnen bieden. De bemestingsnormen voor de biolandbouw op bedrijfsniveau in plaats van op perceelsniveau bepalen was een ernstige vraag van de sector die niet werd ingewilligd. Ook hadden we gepleit voor een speciaal begeleidingsorgaan voor de biolandbouw. Onze amendementen werden ondersteund door zowel SALV, Minaraad als Europa, maar werden door de meerderheid verworpen. Dat verklaart al snel waarom het aandeel van de biolandbouw in Vlaanderen ondermaats blijft.

Dit decreet zal er niet in slagen om het Vlaamse landbouwmodel in een meer duurzame richting te sturen, vreest Dirk Peeters: ”Vlaanderen wil nog meer mega-varkensstallen subsidiëren. In 2010 kwamen er in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen de meeste varkens bij. Net in die provincies staat de waterkwaliteit momenteel al zwaar onder druk. Het MAP4 zal de doorsnee landbouwer bovendien ook in de portemonnee raken. Volgens cijfers van de Boerenbond zullen de nieuwe regels voor mestverwerking de sector 24 miljoen euro kosten.
Dit is dweilen met de kraan open.

Het wordt tijd voor een volwaardige ondersteuning van de biolandbouw. Minder varkens, minder overbodige subsidies, minder ongewenste maatschappelijke kosten. De oplossing is te zoeken in ‘less is more’.” Proper water en een gezonde bodem zijn basisrechten voor iedereen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
<