24 maa 2018

Nieuwe planschaderegeling legt bom onder betonstop

Om de betonstop mogelijk te maken, werkt de Vlaamse regering momenteel aan een aantal instrumenten. Eén van de veelgenoemde instrumenten is de verhoging van de planschaderegeling : als bouwgrond open ruimte wordt, moet de eigenaar vergoed worden voor de minwaarde. Een eerste simulatie leert dat deze verhoging onbetaalbaar is, en lokale besturen dus niet meer zal toelaten om open ruimte te vrijwaren van bebouwing. "Het begin van het einde van de betonstop," voorspelt Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen.)

 

De planschaderegeling biedt een financiële compensatie voor eigenaars van een stuk bouwgrond dat door bestemmingswijziging onbebouwbaar wordt. Een eigenaar die zogenaamde planschade lijdt, krijgt op dit moment van de overheid 80% van het bedrag dat hij ooit voor de grond betaalde, verhoogd met de index. Met de nieuwe regeling wordt dat 100% van de actuele grondwaarde. Bovendien komen meer gronden in aanmerking voor de planschaderegeling. Op dit moment komen gronden die niet aan een verharde weg liggen en niet voorzien zijn van elektriciteit ook niet in aanmerking voor een planschaderegeling. Ook groden die op meer dan 50 meter van een uitgeruste weg liggen, komen me de oude regeling niet in aanmerking. De nieuwe regeling voorziet dat deze achterliggende gronden wèl in aanmerking komen voor een planschadevergoeding. Een eerste simulatie leert dat dit onbetaalbaar is. "De nieuwe regeling zorgt ervoor dat open ruimte vrijwaren van bebouwing totaal onbetaalbaar wordt. Bovendien beloont ze speculanten. Joke Schauvliege verhoogt de rekening van de betonstop en schuift ze door naar de lokale besturen. Dit is een ware bom onder de betonstop," aldus Ingrid Pira.

"Voor Groen is het evident dat eigenaars een billijke vergoeding krijgen wanneer hun grond door een bestemmingswijziging aan waarde verliest. Maar het moet wel eerlijk blijven. En dat is het nu allesbehalve want de slinger is doorgeslagen. De regeling die nu op tafel ligt doet exact het tegenovergestelde van wat ze moet doen: ze ontmoedigt iedereen die werk wil maken van een betonstop. Lokale besturen die open ruimte willen vrijwaren, krijgen de rekening gepresenteerd, terwijl speculanten langs de kassa passeren. Dit is de wereld op zijn kop. Deze regeling maakt dat besturen die werk willen maken van de betonstop binnen de kortste keren platzak zijn. Zonder middelen om nog stadsbossen, parken en publiek toegankelijk groen te realiseren. En riskeren we dat de schaarse open ruimte die we hebben, verder volgebouwd wordt," aldus Ingrid Pira.


Blijft nog de vraag of de markt de grondeigenaars van wie de grond door bestemmingsverandering minder waarde kreeg even gul zou vergoeden als Schauvliege van plan is. "Op dit moment is de bouwgrondenmarkt een ware bubbel. Er is een historisch overaanbod. Net zoals slechtgelegen villa's vandaag veel moeilijker verkocht worden, zal de markt ook slechtgelegen bouwgronden afstraffen. Schauvliege wil nu beter doen dan de markt en iedere eigenaar een enorme bonus geven die ze op de markt nooit zouden krijgen. De vraag is of ons belastinggeld daarvoor moet dienen? Met Groen vinden we van niet. We investeren beter in een billijke vergoedingsregeling die de betonstop effectief uitvoerbaar maakt. Eigenaars moeten correct vergoed worden voor de geleden schade, niet voor speculatie."


Dat de betonstop er snel moet komen, is intussen meer dan duidelijk. Onze slechte ruimtelijke ordening kost ons vandaag al handenvol geld. Niets doen zal deze kost tegen 2040 nog doen oplopen met 33,5 miljard.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren