13 jan 2015

Bart Staes

Het Europees Parlement keurde vandaag een nieuwe procedure voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) goed. Europarlementslid Bart Staes (Groen) was de hoofdonderhandelaar van deze wetgeving voor de Groene fractie en stemde tegen.

Bart Staes: "Met deze nieuwe procedure vermijden we het ergste maar het vertoont veel tekortkomingen voor diegenen die geen ggo's op hun bord willen. De 'her-nationalisering' van de Europese besluitvorming over ggo's wilden wij liever niet. Maar aangezien er dan toch een voorstel over her-nationalisering op de onderhandelingstafel lag, konden we uiteraard niet afzijdig blijven. Ons principe was en is nog steeds dat zo'n nieuwe procedure, moet worden vergezeld met een waterdichte juridische basis voor die lidstaten die een 'opt out' willen, deze basis is er niet. Daarom dreigt deze Europese wetgeving een Trojaans paard te worden. Een Trojaans paard waarmee de Monsanto's van de wereld landen via juridische weg kunnen dwingen om gewassen die men niet wil alsnog toe te laten op hun grondgebied. Er bestaat een reële kans dat dit zal leiden tot een versoepeling van de ggo-toelating in de EU."

Staes: "De meest problematische bepalingen uit het voorstel dat oorspronkelijk op tafel lag, zoals de procedure waarbij de landen beleefd moesten vragen aan de biotech bedrijven om hen niet toe te voegen aan hun Europese autorisatieaanvraag, hebben het niet gehaald. Het akkoord versterkt ook de basis waarop lidstaten zich kunnen beroepen om een verbod op een ggo in te stellen, eens die op EU niveau goedgekeurd is. Het akkoord verleent hen dankzij de inbreng van het Europees Parlement meer flexibiliteit, bijvoorbeeld bij het inroepen van milieudoelstellingen, als verantwoording voor een nationaal verbod (opt-out). De wetgeving legt echter géén dwingende verplichtingen op aan de producenten van ggo-gewassen om besmetting te vermijden van andere gewassen, de zogenaamde co-existentie regels. Boeren die geen ggo's willen op hun veld zullen het gelag betalen."

Staes: "Belangrijker is echter het feit dat de gestemde wetgeving er niet in slaagt om het fundamenteel gebrekkige toelatingsproces van ggo's ten gronde te verbeteren. Ondanks de falende risicobeoordeling op Europees niveau én het feit dat een meerderheid van de lidstaten én burgers zich verzet tegen de teelt van ggo's op hun grondgebied, wordt de toelating ervan toch doorgezet."

Staes: "Een versoepeling van de toelatingsprocedure voor ggo's op EU niveau in ruil voor een vereenvoudigde procedure voor het instellen van een nationale verbod op ggo's, biedt geen geloofwaardige oplossing voor dit probleem. Dit riskeert de deur te openen voor genetisch gemodificeerde organismen in Europa, ondanks het duidelijke verzet van burgers vanuit alle lidstaten. Het wordt willens en wetens door onze strot geduwd, dankzij de rijke en machtige lobby van biotechnologische bedrijven, die kunnen rekenen op de steun van Amerikaanse en bepaalde Europese diplomaten. Wij hopen dan ook dat Jean-Claude Juncker zijn belofte nakomt en snel op de proppen komt met een voorstel voor een grondige hervorming van de toelatingsprocedure op het Europese niveau die de grootschalige democratische oppositie tegen ggo's mee in rekening brengt."

Uitslag stemming: 480 stemden voor, 58 onthielden zich en 159 tegen. Ik stemde tegen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren