We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

03 nov 2017

Als het van ons afhangt, dan kan er enkel nog op andermans grond gejaagd worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Ik diende daartoe een simpel voorstel van decreet in.

Bart CaronVlaams parlementslid

Ouderwetse regering-Michel verzwakt positie van de vrouw

02 nov 2017

België is opnieuw zeven plaatsen gezakt op de Global Gender Gap Index, die jaarlijks wordt opgesteld door het World Economic Forum (WEF). Meer nog, onder de regering Michel is België gezakt van de tiende naar de éénendertigste plaats, een achteruitgang van maar liefst éénentwintig plaatsen. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

Respect Is De Nieuwe Punk: Meyrem Almaci stelt boek voor

31 okt 2017

Zonet heeft Meyrem Almaci op de boekenbeurs haar boek “Respect is de nieuwe punk” voorgesteld. Vertrekkend vanuit persoonlijke verhalen, geeft de Groen-voorzitster een unieke inkijk in het ontstaan van haar politiek engagement, haar visie, de problemen waar we voor staan en de oplossingen die zij ziet met telkens oog voor wat werkt. “Mijn leven en mijn politieke engagement staat in het teken van bruggen bouwen. Tussen mensen, tussen gemeenschappen. Ik wil aan de zijde staan van zij die durven opstaan, en in durven gaan tegen polarisering”, stelt Meyrem Almaci.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

30 okt 2017

Het wordt als burger moeilijker om bij een rechter protest aan te tekenen tegen pakweg een project als Uplace of Oosterweel. Het kan alleen nog als je ook tijdens het openbaar onderzoek - het moment waarop de aanvraag tot vergunning bekend wordt gemaakt, vaak met een geel aanplakbiljet - een 'gemotiveerd standpunt, opmerking, of bezwaar' indient. Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is. Met soms jarenlange procedures tot gevolg. 'Zulke beslissingen hebben een ernstige impact op de leefomgeving van de burger en de regering moet daar oren naar blijven hebben,' aldus Vlaams parlementslid Ingrid Pira.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

“Michel had geloofwaardige positie over Catalonië. N-VA maakt dat nu ongedaan.”

30 okt 2017

De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zou in Brussel zijn op uitnodiging van N-VA. Een regeringsbron bevestigt zelfs aan De Morgen dat hij zou uitgenodigd zijn door N-VA. Het kabinet van premier Charles Michel weigert voorlopig commentaar. Fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) betreuren deze gang van zaken en roepen de Belgische regering op tot één duidelijke en geloofwaardige positie over de Catalaanse kwestie. “Door het toedoen van N-VA dreigt de Belgische geloofwaardigheid in dit dossier totaal verloren te gaan. Als N-VA daadwerkelijk achter de rug van de premier initiatieven neemt in deze bijzonder gevoelig kwestie, is er uiteraard een groot probleem”, aldus de groenen. Ecolo en Groen vragen deze week tekst en uitleg van de premier in de Kamer.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider
PV-panelen installeren

Burgerbevraging Energiepact 2030-2050

29 okt 2017

Hoewel Groen heel wat kritiek heeft over de aanpak en de zin van een dergelijke snelle "volksbevraging" willen we toch iedereen oproepen om haar of zijn stem te laten horen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Eindtermen : minister blaast eenzijdig eindtermen debat op

26 okt 2017

Na maanden constructief werk van de parlementaire kerngroep eindtermen heeft minister Crevits gisteren beslist om haar eigen agenda door te drukken. Op het moment dat de commissie onderwijs met de leden van de kerngroep op studiereis is in Kopenhagen, komt plots de boodschap dat de minister de teksten heeft afgeklopt en dat ze te nemen of te laten zijn. Het parlement wordt in zijn hemd gezet.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Zes strijdpunten tegen radicalisme

26 okt 2017

Groen is tevreden over het eindverslag van de Onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Er is een goed evenwicht gevonden tussen veiligheidsmaatregelen en respect voor fundamentele grondrechten en privacy. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Boswijzer: Schauvliege spuit mist over eigen knoeiwerk, bossen zijn slachtoffer

19 okt 2017

In 2013 beweerde Minister Joke Schauvliege op basis van de Boswijzer dat er op twee jaar tijd maar liefst 8.261 hectare bos was bijgekomen in Vlaanderen. Vandaag blijkt uit de Boswijzer 2.0 – een nieuwe, gecorrigeerde versie van de oude Boswijzer uit 2013 – dat de hoeveelheid bos in Vlaanderen systematisch werd overschat. En, erger nog: ook de Boswijzer 2.0 biedt geen sluitend antwoord op de vraag hoeveel bos er nu eigenlijk is in Vlaanderen. Net zoals bij de eerste versie van de Boswijzer, is ook nu de foutenmarge nog te groot en kan er dus onmogelijk uitgemaakt worden of er in Vlaanderen bos is bijgekomen dan wel verdwenen. Groen vraagt dat er dringend werk wordt gemaakt van een sluitende methode om de toestand van het bos in Vlaanderen in kaart te brengen. "Minister Schauvliege moet stoppen met zich te verschuilen achter een rookgordijn en dringend haar verantwoordelijkheid opnemen."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

IQ-test leerlingen: N-VA ontneemt kwetsbare kinderen kansen

13 okt 2017

Om de efficiëntie van het gelijke kansenonderwijs te onderzoeken stelt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniels voor om het IQ van leerlingen te meten. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman reageert geschokt. "Dit is gewoon perfide. Eerst bespaart de N-VA op onderwijs, om vervolgens de meest kwetsbare kinderen te testen en te buizen. Daarbovenop krijgen ze dan nog het gevoel dat het hun eigen schuld is, dat zij de inspanningen van de leerkracht niet waard zijn. Dit is een verdoken manier om kwetsbare kinderen hun kansen te ontnemen. Dit staat haaks op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op àlle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt. Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Pagina's

Abonneren op News