Afbouw nachtvluchten + spreiding = nachtrust voor iedereen

04 jun 2004

Groen! is solidair met alle inwoners die lijden onder een overmatige hinder van het luchtvaartverkeer. Daarom zal Groen! met een petitiestand aanwezig zijn op de manifestatie die actiecomité's uit de Oostrand en Brussel op zondag 6 juni te Brussel organiseren.

Doe de zorgtest'

03 jun 2004

Groen! steunt eisen van de non-profitsector en wil een 'zorgoffensief’

Vera Dua

Zuivere lucht: een prioriteit voor jong en oud

02 jun 2004

Zuivere lucht: een prioriteit voor jong en oudGroen! presenteert Actieplan tegen astma en allergie.

Vera Dua

Groen!: regeling alimentatiefonds schiet tekort

26 mei 2004

De dienst voor alimentatievorderingen gaat op 1 juni van start. Je kunt er dan terecht om een aanvraag in te dienen en hulp te vragen bij het behandelen van alimentatieformulieren. De dienst staat in voor het recupereren van alimentatiegeld bij degenen die alimentatie moeten betalen. Maar voor voorschotten kunnen ze daar nog altijd niet terecht. En daar wringt het schoentje.

Tinne Van der Straeten

Groen! vraagt aan Vlaamse regering om zich te verzetten tegen dienstenrichtlijn Bolkestein

12 mei 2004

EU-Commissaris Bolkestein legde begin januari een ontwerp van kaderrichtlijn voor over de liberalisering van de diensten in de interne markt. Als dit ontwerp ook effectief van kracht zou worden, dan zou dit zeer negatieve gevolgen kunnen hebben, onder meer voor de sectoren detachering, uitzendarbeid en gezondheidszorg.

Vera Dua

Groen! neemt deel aan betoging voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

07 mei 2004

Zondag aanstaande zal een delegatie van Groen!, aangevoerd door Vlaams lijsttrekker Eloi Glorieux en Europees lijsttrekker Bart Staes deelnemen aan de betoging die in Halle plaatsvindt.

Luc Lemiengre overleden

25 apr 2004

Vanmorgen is in Gent op 48-jarige leeftijd Luc Lemiengre overleden. Luc Lemiengre verloor zijn maandenlange ongelijke strijd tegen een slepende ziekte.

Vera Dua

Groen! roept democratische krachten op om racisme met klem te bestrijden

23 apr 2004

Het arrest van het Hof van Beroep heeft juridische duidelijkheid gecreëerd over de ware aard van het Vlaams Blok. Het gaat om een partij die via haar propaganda op een systematische manier aanzet tot vreemdelingenhaat en op die manier het samenleven met andere culturen probeert te verstoren. Dit heeft niets te maken met het recht op vrije meningsuiting, waar het Vlaams Blok nu op speelt.

Vera Dua

Groen! vraagt investeringen in duurzame lokale KMO’s, niet in DHL

21 apr 2004

Vlaams Volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!) wil dat Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens extra steun geeft aan Vlaams-Brabantse KMO’s in plaats van aan multinational DHL. De minister kondigde aan om in opbod met de luchthaven van Leipzig liefst 25 miljoen euro te willen investeren in infrastructuur die DHL ten goede komt, in de hoop hiermee de koerierdienst op Zaventem te houden.

Pagina's

Abonneren op News