Vermindering aantal nachtvluchten enige oplossing.

18 mrt 2004

Groen! vraagt de federale paarse meerderheidspartijen werk te maken van de enige maatregel die voor alle omwonenden van de luchthaven de nachtrust écht in voldoende mate kan herstellen nl. een vermindering van het aantal nachtvluchten, gekoppeld aan een zo maximaal mogelijke spreiding.

Vera Dua

Kyoto: voorstellen van de federale meerderheid voor eigen beleid zwak ingevuld

08 mrt 2004

Groen! is blij dat er na meer dan één jaar onderhandelen een verdeling voor de Kyotolasten tussen de gewesten en federale overheid is afgesproken. Nu kunnen alle overheden eindelijk volop werk maken van de uitvoering van het Kyotoprotocol en de aanpak van het klimaatprobleem.

Vera Dua

Europa is een prachtig nieuw lief.

02 mrt 2004

Deze tekst verscheen in De Standaard van 2 maart.'Beste Europa', de Europese geloofsbelijdenis van SP.A-ondervoorzitster Caroline Gennez (DS 25 februari) ontgoochelt Bart Staes. Niet omdat de verkeerde vragen gesteld worden, wel omdat Europa voortdurend als een boze schoonmoeder wordt opgevoerd. De sociaal-democratie draagt mee de verantwoordelijkheid voor wat er in Europa fout loopt.

Bart StaesEuropees parlementslid

Eloi Glorieux, Vlaams volksvertegenwoordiger, vindt dat de nachtrust rond Zaventem dringend hersteld moet worden, 25 000 nachtvluchten is nu al te veel.

26 feb 2004

Deze week voerden militanten van Groen! actie tegen de mogelijke uitbreiding van het aantal nachtvluchten van op de luchthaven van Zaventem. In Diegem-Lo, vlak naast het luchthaventerrein, werd een bed geplaatst met een vliegtuig in. Hiermee symboliseerden de actievoerders hun eis voor het herstel van de nachtrust.

Zaak 'Interbrew' bewijst nood aan Europees kader tegen fiscale concurrentie

02 feb 2004

Groen! is verontwaardigd over het standpunt van CD&V-lijsttrekker en Interbrew-bestuurder Jean-Luc Dehaene over een eventuele fiscale verhuis van de Leuvense onderneming. Pleiten voor een dergelijke delokalisatie waarbij fiscale verschillen tussen landen worden uitgebuit, is ongepast. Fiscale concurrentie tussen landen kan niet door de beugel in een tijd waarin arbeid te zwaar belast wordt en de overheid nog steeds met grote budgettaire noden kampt op vlak van bijvoorbeeld zorg of openbaar vervoer.

Vera Dua

Groen! roept paarse regering op advies bioveiligheidsraad te volgen: geen gemanipuleerd koolzaad in ons land

30 jan 2004

Wil jij genetisch gewijzigde organismen in je voeding? Klik hier om je stem uit te brengenGroen! voorzitter Vera Dua en Europarlementslid Bart Staes roepen de federale ministers Van den Bossche en Demotte op ggo-koolzaad niet toe te laten op de Belgische markt. Ten laatste op 2 februari moet de federale regering hierover een beslissing nemen.

Bart StaesEuropees parlementslid

Groen! aanvaardt geen uitstel van Klimaatplan. Kyoto creëert jobs!

20 jan 2004

Groen! vraagt dat de ministers Van den Bossche en Ceysens hun gekibbel stoppen en snel een begin maken met de noodzakelijke uitvoering van maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Door het voortdurende getalm vergroot men de onzekerheid bij de bedrijven. Het bedrijfsleven is klaar voor Kyoto maar wil wel dat de overheid duidelijkheid verschaft.

Levenskwaliteit naar de achterste bank gestuurd

18 jan 2004

Door een opsplitsing te maken in een ministerraad van de 'economie’ en een van de 'levenskwaliteit’ gaf de federale regering al het signaal dat de economische logica voorgaat op die van de duurzaamheid. De resultaten van de 'mega-ministerraad’ van dit weekend versterken alleen nog maar dit signaal. De paarse regering kiest enkel voor grote bedrijven, voor een hardere aanpak van werkzoekenden en bevestigt dat levenskwaliteit hieraan ondergeschikt is. Groen! vindt dit een gemiste kans van formaat. Er is niet gekozen voor een economie op mensenmaat. Meer zelfs: het trekken van de ecologische kaart had kunnen leiden tot meer en duurzame jobs.

Vera Dua

"Hoofddoek als doekje voor het bloeden?".

13 jan 2004

Dit opiniestuk verscheen in De Morgen van 13 januari 2004.In Frankrijk werd onlangs een verbod ingevoerd op hoofddoeken en andere opvallende religieuze symbolen in de openbare sfeer. Wie dacht dat het spreekwoord 'als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel' voltooid verleden tijd is, vergist zich duidelijk. Enkele weken voelde je al nattigheid in de Franstalige pers, vandaag gaat ook Vlaanderen voor de bijl. Het begon allemaal met de MR die pleitte voor het oprichten van een forum om na te denken over de waarden en normen van onze samenleving, ter concurrentie met minister Marie Arena (PS) die de interculturele dialoog die in het regeerakkoord beloofd werd, in goede banen wil leiden… Al snel ging alle aandacht aan Franstalige kant naar het al dan niet dragen van de hoofddoek. Terwijl men het aan Vlaamse kant in eerste instantie bij gezond pragmatisme hield, vond Patrick Dewael (VLD) het nodig om onomwonden voor een verbod op de hoofddoek in openbare scholen te pleiten.

Tinne Van der Straeten

Paars niet langer bont, alleen nog blauw?

08 jan 2004

Volgende week plant premier Verhofstadt een extra tweedaagse ministerraad over industrie, handel en KMO’s. Groen! is verheugd dat er eindelijk werk wordt gemaakt van meer werk, ten slotte heeft iedereen recht op een baan. Maar wie werk en levenskwaliteit wil combineren, komt bedrogen uit. Pas in maart komt er een extra ministerraad over Kyoto, duurzame ontwikkeling en armoede. Nochtans toonden wetenschappers van de Universiteit van Leeds deze week nog aan dat de opwarming van de aarde binnen 50 jaar 1/3 van de planten- en diersoorten het bestaan zal kosten. Tenzij we nu drastisch ingrijpen. Ook het debat over de toekomst van de sociale zekerheid en de vergrijzing is voor later. De thema’s van de extra ministerraad volgende week ogen erg blauw. Rest er alleen blauw, nu paars niet meer bont wil zijn?

Vera Dua

Pagina's

Abonneren op News