Belgische regering moet oproep om hertelling referendum steunen

17 apr 2017

Groen reageert erg bezorgd op het resultaat van het Turkse referendum en waarschuwt voor de uitholling van de Turkse democratie en rechtsstaat. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Nood aan structureel beleid, niet aan losse flodders om burn-outs tegen te gaan

14 apr 2017

Groen is ongerust over het gebrek aan echte beleidsmaatregelen om het historisch hoog aantal langdurig zieken in ons land drastisch te doen dalen. N-VA lanceerde in dat verband het idee om mensen met een burn-out ‘even elders te laten werken’. “Een burn-out zal niet genezen door de persoon in kwestie enkele uurtjes op een andere werkvloer te laten meedraaien. Wat wél werkt is in kaart brengen welke werkgerelateerde factoren tot burn-out geleid hebben en die aanpakken,” stelt Groen-kamerlid Evita Willaert. Ze nodigt N-VA kamerlid Jan Spooren uit om samen op bedrijfsbezoek te gaan en daar de problematiek ten gronde te bestuderen.

 

Evita WillaertFederaal parlementslid

Groen roept België en Europa op tot duidelijke houding tav homovervolging Tsjetsjenië

13 apr 2017

Volgens een rapport van Human Rights Watch loopt in Tsjetsjenië een brutale campagne tegen homoseksuele mannen. De autoriteiten sporen homo’s actief op, en martelen de gevangenen. “Dit is heel ernstig. Discriminatie of vervolging op grond van seksuele geaardheid is nooit of te nimmer aanvaardbaar. We verwachten een forse houding van de Europese Unie en van de Belgische staat ten aanzien van Tsjetsjenië. Diplomatiek als het kan, met sancties als het moet”, stellen Bart Staes (Europarlementslid Groen) en Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen).

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Regering moet Turteltaks omlaag halen

07 apr 2017

“De regering-Bourgeois moet de Turteltaks omlaag halen”. Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen vrijdag meteen in reactie op het nieuws dat het Vlaams energieagentschap (VEA) niet ingaat op de vraag van de uitbater van de biomassacentrale in Langerlo om de deadline te verleggen.

Johan DanenVlaams parlementslid

Trendbreuk in Homans' beleid nodig om trendbreuk in armoedecijfers te krijgen

05 apr 2017

In de Vlaamse Armoedemonitor 2017 is er geen spoor van de ’trendbreuk’ die N-VA-minister van Armoedebestrijding Homans in februari poneerde. "Er leven nog steeds 150.000 kinderen en 650.000 personen in een huishouden met een inkomen onder de armoederisico-drempel. Dat zijn onaanvaardbaar hoge en verontrustende aantallen voor een regio zoals Vlaanderen. Er zal pas sprake zijn van een trendbreuk in de cijfers, als er ook een trendbreuk in het beleid van Homans komt," zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Nieuw kinderbijslagsysteem moet de kinderarmoede in Brussel minstens met een derde verminderen

05 apr 2017

Meer kinderbijslag bij een laag loon en minder bij een hoog loon. Dat stelt Brussels parlementslid Arnaud Verstraete samen met zijn collega Alain Maron(Ecolo) voor in Brussel. Vandaag woedt de discussie volop over een nieuw systeem van kinderbijslag.

Arnaud VerstraeteBrussels parlementslid

Terwijl Europese Commissie een agrochemische monsterfusie goedkeurt, stemt EP tegen goedkeuring nieuwe ggo’s

05 apr 2017

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde vandaag (1) in met een door de groene fractie ingediende resolutie, die bezwaar aantekent tegen de goedkeuring van een hele reeks ggo’s. Initiatiefnemer Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen, reageert tevreden: “Dit is de zesde stemming op ruim een jaar waarin een meerderheid van het EP zich uitspreekt tegen het gebruik van ggo’s in de landbouw en in de voedselketen. Ook een meerderheid van de experten van de lidstaten en Europese burgers is tegen. Als de Europese Commissie nog een greintje democratisch inzicht heeft, moet ze de vergunning voor deze ggo’s niet afgeven.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Europees parlement trekt juiste conclusies, maar duikt weg voor consequenties

04 apr 2017

Anderhalf jaar na het losbarsten van Dieselgate keurde de parlementaire enquêtecommissie (EMIS) van het Europees Parlement een eindrapport met de juiste conclusies en aanbevelingen goed. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) stelt vandaag vast dat de plenaire vergadering van het EP ruim een maand later wél dezelfde juiste conclusies trekt, maar er niet de logische consequenties aan verbindt: “Positief blijft dat dankzij de enquêtecommissie veel boven tafel is gekomen. Maar of een nieuwe Dieselgate nu kan worden voorkomen valt sterk te betwijfelen. Daarom blijft het ongedaan maken van de vervlechting van industrie met de politiek voor ons één van de topprioriteiten.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Laat oppositie meeschrijven aan nationaal investeringsplan

31 mrt 2017

De federale ministerraad heeft vandaag enkele knopen doorgehakt over een nationaal investeringsplan. Ecolo-Groen is opgetogen met het concreter worden van dit voornemen.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Breekt regering-Michel belofte op kap van kwetsbare gepensioneerden?

30 mrt 2017

Volgens een studie van het ABVV bereidt de regering een verregaande hervorming van de gelijkstellingen voor het pensioen voor. Bedoeling zou zijn om de ziekte en werkloosheid van wie geen 45 gewerkte jaren achter de rug heeft, veel minder mee te tellen voor het pensioen. Bijna 1 op 5 gepensioneerden zou hierdoor getroffen worden. “Als dit klopt, is dit een gebroken belofte. Na werklozen worden dan ook zieken geviseerd. De pensioenhervorming van de regering mist elk evenwicht en is een brutale aanslag op de financiële zekerheid van mensen”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen).

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Pagina's

Abonneren op News