Ruimtelijke Ordening: na de stemming, het burgerprotest

do, 2017-11-30

Gisteren keurde de Vlaamse Regering de zogenaamde Codextrein goed, een reeks wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Eén van de opvallendste zaken daarin belangt u en iedereen aan: het zal voor ons allemaal een stuk moeilijker worden om in beroep te gaan tegen bouwprojecten in hun buurt. Het spreekt vanzelf dat Groen tegen stemde. In haar betoog in de plenaire vergadering, waarschuwde Ingrid Pira ook dat niet enkel Groen, maar ook de burgers zelf dit niet zullen pikken. Bovendien worden ze hierin gesteund door de Raad van State, die ook al oordeelde dat inspraak gegarandeerd moet blijven. Nog geen uur na de stemming was het eerste protest een feit: acht milieu-organisaties stappen naar het Grondwettelijk Hof om de inspraak van de burger te redden.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Ingrid Pira: "Burgerinspraak ligt ons nauw aan het hart. Het is onbegrijpelijk dat Joke Schauvliege - juriste van opleiding - een Europees verankerd recht wil afnemen van de Vlamingen. Ik hoop van harte dat het Grondwettelijk Hof oren zal hebben naar de aanklacht van de milieu-organisaties. Tegelijkertijd vind ik het schrijnend dat het zo ver moet komen. Het vertrekt bovendien van een negatief mensbeeld. Alsof mensen voor hun plezier naar de rechter gaan. Al die moeite, al die tijd, al dat geld, wie doet dat voor het plezier ? En neen, mensen gaan ook niet naar de rechter gewoon omdat een project in hun achtertuin ligt en ze enkel hun eigen belang voor ogen hebben. Heel veel burgercomités hebben goed onderbouwde dossiers, knappe argumenten, logische redeneringen vertrekkend vanuit het algemeen belang en met de lange termijn voor ogen."

Waarom de regering kiest voor deze piste? Ingrid Pira: "Omdat het idee heeft postgevat dat het de mensen zijn die bouwprojecten onnodig vertragen door procedures aan te spannen. Terwijl de projecten waartegen ze procederen vaak gewoon slechte projecten zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Uplace: nefast voor de mobiliteit, nefast voor het milieu, nefast voor de middenstand. Door de inspraak van burgers in te perken, denkt deze regering dat ze de dingen vooruit kan laten gaan. De praktijk bewijst nu al dat het tegendeel waar is: mensen zullen blijven protesteren, er zullen meer procedures gestart worden dan ooit voordien. Als je de zaken echt vooruit wil doen gaan als regering, moet je de burger als partner zien. Hem omarmen, hem zo vroeg mogelijk betrekken bij plannen, naar hem luisteren en plannen durven aanpassen."

Groen hoopt dat het Grondwettelijk Hof de regering tot inzicht dwingt.