Schauvliege geeft Groen gelijk: boswijzer doet zijn job niet

di, 2017-11-28

De Boswijzer doet zijn job niet, dat heeft bevoegd minister Joke Schauvliege vanmiddag toegegeven tijdens een hoorzitting in de Commissie Leefmilieu en Natuur. Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman is blij dat Schauvliege haar fout toegeeft. “We waarschuwen de Minister al jaren. De foutenmarge bij de Boswijzer is te groot. Al jarenlang hebben we geen zicht op de evolutie van onze bossen: komt er bos bij of verdwijnt er bos? De Boswijzer als meetinstrument biedt hier geen sluitend antwoord op. Hij levert waardevolle kaarten op maar doet niet waarvoor hij in het leven geroepen werd: een snel meetinstrument zijn dat de evolutie van de bossen in Vlaanderen kan detecteren.  De hoera-communicatie van Minister Schauvliege van de afgelopen jaren was compleet ongerechtvaardigd. 8.261 hectare spookbossen waar de Minister eerst euforisch over was, blijken niet eens te bestaan. Jarenlang heeft de Minister verzuimd om bossen te beschermen en nieuwe bossen te realiseren. De verloren tijd krijgen we niet terug, maar het feit dat de minister haar fout inziet stemt ons hoopvol. Nu kunnen we aan oplossingen gaan werken.”

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen heeft enkele oplossingen klaar om het bosareaal goed in kaart te brengen. Elisabeth Meuleman “De Boswijzer werd gemaakt op basis van luchtfoto's. Daardoor werden in eerste instantie de Zoo van Antwerpen of de tuin van Jean-Marie Pfaff als bos bestempeld. Groen pleit voor een inventaris die luchtkaarten combineert met terreinbezoeken om trends te meten en de foutenmarge te verkleinen. Met een meting via rasteringen en verificatie op het terrein, krijgen we een realistischer beeld van de toestand van het bos in Vlaanderen. Aanvullend zou er een jaarrapportage moeten opgemaakt worden van alle bosuitbreidingsprojecten, boscompensatieprojecten en de vergunningen voor ontbossing (in euro’s en hectares). Die instrumenten samen geven een goed beeld van de toestand van de bossen in Vlaanderen en maken het mogelijk om trends in bosuitbreiding, boskap en spontane bebossing in beeld te brengen.
 
Joke Schauvliege stemde in met een haalbaarheidsstudie om te kijken hoe de bosinventaris verfijnd kan worden. Elisabeth Meuleman: “We hebben meer meetpunten nodig, meer mensen op het terrein. Nu al is duidelijk dat er professionele krachten te weinig zullen zijn. Wij stellen dan ook voor om vrijwilligers in te schakelen. Door burgers te betrekken creëren we ook meer bewustwording rond de problematiek.”