Weyts valt door de mand: meerjarenplan blijkt fabeltje

do, 2017-11-30

Vanmiddag kwam in het Vlaams Parlement de Commissie Mobiliteit samen om het fietsbeleid van bevoegd minister Ben Weyts te bespreken. Twee weken geleden haalde het Rekenhof snoeihard uit naar Weyts vanwege zijn aankondigingsbeleid. Weyts beloofde dat hij 100 miljoen euro zal investeren in fietspaden, maar het Rekenhof vond dat geld nergens terug in de begroting. Vandaag bleek dat ook Weyts zelf het geld niet weet zitten. Björn Rzoska (Groen): “Zelden is het Rekenhof zo scherp geweest voor een minister als nu voor Ben Weyts. Ik keek dan ook uit naar de verdediging van Weyts, maar die bleek zoals gewoonlijk opgebouwd uit luchtkastelen. Weyts probeert iedereen een rad voor ogen te draaien en communiceert regelmatig – en bij voorkeur op zondag/Bendag graag over nieuwe projecten. Maar zonder middelen, komen er natuurlijk geen projecten. Vandaag bleek dat de middelen er ook effectief niet zijn: ze zijn nergens terug te vinden in de begroting. En dat is ronduit schrijnend. Want de middelen mogen dan ontbreken, de nood aan investeringen is wèl zeer prangend. De staat van onze Vlaamse fietspaden vraagt om een grondige verbetering en het aantal fietsslachtoffers moet ook dringend teruggeschroefd worden. Dit soort uitdagingen vragen harde investeringen. Nu blijkt dat minister Weyts hier geen geld voor klaar heeft, zal de Vlaming nog langer moeten wachten voor hij veilig kan fietsen.
 
 

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Minister Weyts stelde vorig jaar een Fietsplan voor dat het versnipperde fietsbeleid moest samenbrengen, maar ook daar ziet het Rekenhof geen verbetering. Ook in het Fietsinvesteringsplan ontbreekt een ‘globale ontwikkelvisie’, aldus het rapport van het Rekenhof. Om data te verzamelen gebruikt het Agentschap Wegen en Verkeer een ander systeem dan het departement Mobiliteit. Beide systemen zijn niet op elkaar afgestemd zodat het onmogelijk is om een zicht te krijgen op welke investeringen nu wel en welke niet zijn gebeurd. Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) dat de kapstok zou moeten zijn van het hele beleid rond fietsinfrastructuur zit versnipperd waardoor niemand zich echt verantwoordelijke voelt.  De minister beloofde een sterke regie vanuit Vlaanderen, maar die is vooralsnog niet te merken in het beleid.
 
“Het Fietsplan van minister Weyts omvat 3 wielerwerken: werken aan een fietsbeleid, fietsinvesteringen en de fietscultuur stimuleren. Het fietsbeleid is alles behalve transparanter geworden, de aangekondigde investeringen blijken vooral op papier te bestaan en dat leidt natuurlijk niet tot een betere fietscultuur. Kortom, minister Weyts faalt op alle vlakken,” alsdus Rzoska.