Nora is een gedreven voorstander voor sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit. Met een achtergrond in het sociaal werk en beleid toegankelijkheid heeft ze gezien hoe structurele ongelijkheden mensen belemmeren in hun leven. Nu streeft ze ernaar om in het federale parlement een stem te zijn voor hen die vaak niet gehoord worden.

Haar politieke ambitie is duidelijk: ze wil werken aan beleid dat de kloof tussen arm en rijk verkleint, discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert voor iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond. Nora zal nauw samenwerken met burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, met een specifieke focus op het bevorderen van inclusie. Alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen van onze samenleving effectief aanpakken en echte verandering teweegbrengen.

Nora zal zich specifiek richten op het bevorderen van inclusie door middel van een divers sensitieve aanpak. 

'Diversiteit is onze kracht, inclusie is ons doel.'

Wil je meewerken aan een rechtvaardiger en inclusiever België? Steun Nora en maak het verschil met jouw stem.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?