22 maa 2016

Nu meer dan ooit tijd voor eenheid

“Wij zijn enorm geschokt en bedroefd door de drieste terreur die Brussel en Zaventem vandaag trof. Onschuldige mensen aanvallen en doden is laf en onmenselijk."

“Vandaag willen wij met Groen en Ecolo eerst en vooral stil staan bij het leed van de slachtoffers, en het verdriet van hun familie en naasten. Hulde ook aan alle hulpverleners die in zeer moeilijke omstandigheden fantastisch werk leveren/hebben geleverd.”

Groen-voorzitster Almaci drukt haar afschuw uit: “De menselijke tol van deze wrede aanslagen is zeer, zeer zwaar. We zijn geschokt tot in het diepste van onze ziel. Deze vreselijke aanslagen door terroristen hebben tot doel om angst en chaos te creëren en onze samenleving te ontwrichten. We zijn allemaal bang en stellen ons vragen. Maar deze terechte angst mag ons niet verlammen. Laat ons eendrachtig en verenigd reageren tegen dit barbaarse geweld.”

“Het is gelukkig ook hartverwarmend om te zien hoe mensen elkaar spontaan de hand reiken, elkaar helpen waar het kan. En dat is precies wat we nu moeten doen: elkaar helpen, elkaar ondersteunen, verenigd zijn. We laten ons niet klein krijgen. We laten onze waarden niet los. Tegenover de barbarij van deze terroristen zetten wij beschaving. Tegenover de blinde haat van deze terroristen zetten wij verbondenheid. Nu is het meer dan ooit tijd voor eenheid. Laat ons elkaar helpen waar kan.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK