16 maa 2011

Bart Staes

De Europese Commissie maakte gisteren het plan bekend voor vrijwillige stresstesten van kerncentrales in Europa, als respons op de nucleaire crisis in Japan. De Europese groene fractie vreest dat het ontwikkelen en uitvoeren van deze testen een werk van lange adem zal zijn en er de komende zes maanden dus niets zal gebeuren. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): 'Er is nu al voldoende informatie beschikbaar om besluiten te nemen over de sluiting meest onveilige centrales, als eerste stap in het uitfaseren van nucleaire energie in de EU.'

Staes: "Energie commissaris Oettinger uitte zijn zorgen over de veiligheid van kernenergie in de EU, maar wij zijn bezorgd dat het vage concept van stresstesten niet beantwoordt aan de urgentie van het moment. Het is een goede zaak dat alle reactoren aan grondige en onafhankelijke veiligheidstesten worden onderworpen. Maar het is bijvoorbeeld al onduidelijk hoe de factor menselijk falen en de opeenstapeling van cumulatieve effecten zoals we zien in Japan, in zo'n onderzoek kunnen worden ingebouwd. Bovendien zien we dat een orgaan als het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) iets te dicht bij de nucleaire sector aanleunt. Onafhankeljike experts zijn zeldzaam, maar moeten wel betrokken worden. Vooral reactoren van voor 1980 moeten prioritair worden onderzocht ". (zie 1)

Staes: "Wij vragen ook dat de geplande bouw van enkele nieuwe centrales wordt bevroren. De Commissie moet zeker de het besluit voor goedkeuring van de bouw van de Belene centrale in Bulgarije opschorten. Dat land ligt in een regio met seismologische activiteiten en is dus gevoelig voor aardbevingen."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren