04 apr 2014

Wouter Van Besien

Jongeren perspectief bieden op een goede job, ouderen zekerheid geven over een goed pensioen, jobcreatie en duurzaamheid bij bedrijven stimuleren en volwassenen en kinderen in armoede niet langer in de steek laten. Voor hen moet het beleid beter. Groen-voorzitter Wouter Van Besien: “Groen geeft met het O2-plan zuurstof aan mensen en economie. Een plan voor ambitieuze sociale investeringen, meer jobs en een gezonde leefomgeving. Dit doen we door rechtvaardig te besparen, slim te investeren en eerlijke nieuwe inkomsten.”

 


Het becijferde O₂-plan gaat met een begroting van 26 miljard (opbrengsten en investeringen) veel ruimer dan dat van de traditionele partijen. Van Besien: “Wij willen meer open kaart spelen over het totaalplaatje én we zijn ambitieuzer. Andere partijen hebben een budgettaire oefening gemaakt. Wij hebben een maatschappelijke oefening gemaakt, die budgettair klopt. Onze ambitie reikt verder dan enkel lastenverlaging. Het gaat voor ons over meer dan boekhouden. We maken de resultaten voor de mensen heel concreet.”

Sociale investeringen

De schrijnende armoedecijfers, de groeiende wachtlijsten en de mensen op het terrein vragen sociale investeringen. Het eerste luik van het O₂-plan omvat een ambitieus sociale investeringsprogramma. Groen laat mensen die het financieel moeilijk hebben of die nood hebben aan zorg niet in de steek. Via een basispensioen aangevuld met bonus voor aantal gewerkte jaren verzekeren we iedereen van een goed pensioen (1,3 miljard). Via een hervorming van de kinderbijslag krijgen 70% van de gezinnen met kinderen meer dan vandaag. Gemiddeld krijgt een kind 205 euro en op die manier dienen we een mokerslag toe aan kinderarmoede (budgetneutraal). Uitkeringen trekken we op tot boven de armoedegrens (1,9 miljard). Van Besien: “De wachtlijsten verdwijnen niet als sneeuw voor de zon en ook niet met de povere investeringen die de traditionele partijen voorleggen. Met een investeringsplan van 1,8 miljard nemen wij de wachtlijsten bij kinderopvang, mensen met een beperking, ouderen- en geestelijke gezondheidszorg wel heel prioritair.”

Vandaag wordt het loon van een jong koppel voor zowat de helft wegbelast, terwijl een rentenier met goede adviseurs zijn inkomsten kan maximaliseren. Via een grondige hervorming van het belastingsysteem laat Groen de rijksten betalen om meer ademruimte te geven aan 75% van de bevolking. De vermogensrendementsheffing vervangt alle bestaande vermogensheffingen (successierechten, registratierechten, etc). De 7,5 miljard vermogensrendementheffing verschuiven we naar lastenverlaging en investeren we in ambitieus sociaal beleid. 50% van de burgers zal dan geen vermogensbelasting meer betalen, 75% minder dan vandaag, enkel de 15% rijksten met een vermogen van 1 miljoen betalen meer.

Jobs creëren

De regeringen zijn er niet in geslaagd de groeiende werkloosheid en faillissementengolf aan te pakken. Naast zuurstof via sociale investeringen, geeft Groen in het tweede luik van het O₂-plan de economie de noodzakelijke zuurstof. Groen gaat voor meer en betere jobs via een omvangrijke lastenverlaging van 5,1 miljard, verdeeld over werkgevers (progressieve werkgeversbijdrage) en werknemers (loonbonus). Dit levert voor werkgevers tot 240 euro per maand bijkomende vermindering van de loonkost op. Daarnaast ondersteunt Groen de KMO’s via een pakket maatregelen: een vereenvoudigde en verlaagde vennootschapsbelasting, door de wirwar aan fiscale aftrekken in te perken (budgetneutraal) en een verdere verlaging van de loonlasten voor de eerste drie aangeworven werknemers . Daarnaast investeren we in de kwaliteit van jobs, via de strijd tegen burnouts en via een versterking van de tijdskredieten. In totaal verwacht Groen een jobcreatie van ruim 100.000 jobs fors minder werkverzuim.

Gezonde leefomgeving

Een derde luik in het O₂-plan gaat over een gezondere leefomgeving. Een aspect dat bij alle andere partijen ontbreekt. Investeringen in verduurzaming van economie en energie (2.2 miljard) door energie-efficiëntie fors op te drijven. Hernieuwbare energie moet opnieuw een bron zijn van jobcreatie en de nucleaire sector moet een eerlijke bijdrage betalen om de transitie mee te financieren. Op het vlak van mobiliteit is er nood aan een grote interne budgetneutrale verschuiving in overheidssteun met het oog op verduurzaming. Via investeringen in natuur en lokaal klimaatbeleid zorgen we voor een gezondere leefomgeving voor iedereen (213 miljoen).

Gezonde overheid

Het sluitstuk van het O₂-plan is een gezonde overheid. Groen realiseert een besparing van 5,4 miljard door de overheden efficiënt te laten werken. Door de beperking van de groeivoet in de gezondheidszorg en door bestrijding van de overconsumptie en inefficiëntie besparen we 2.2 miljard. Het opdrijven fraudebestrijding door onder andere de schrapping van de afkoopwet brengt een realistische 1,5 miljard op.

Bekijk de presentatie of download het volledige O₂-plan (pdf).

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren