04 apr 2013

Offshore-leaks: Nu nog nieuwe fiscale amnestie invoeren is fundamenteel oneerlijk ten opzichte van belastingbetaler

Staatssecretaris John Crombez reageert vandaag verheugd op de onthullingen van Offshore-leaks. Hij stelt dat het net zich sluit, maar voor Groen volstaat dat niet. “De logische consequentie is dat ons land zich nu richt op het mee opsporen en streng aanpakken van de fraudeurs in plaats van ze via een nieuw rondje fiscale amnestie opnieuw een uitweg te bieden,” aldus federaal parlementslid Meyrem Almaci.

Naar aanleiding van de offshore-leaks vindt Groen meer dan ooit het voorstel van de regering om een nieuw rondje fiscale amnestie door te voeren, onaanvaardbaar. ”Dat is contraproductief en fundamenteel oneerlijk ten opzichte van de gewone burger die braaf zijn of haar belastingen betaalt. Staatssecretaris Crombez zou beter werk maken van het afschaffen van de verruimde minnelijke schikking en een einde stellen aan de fiscale regularisaties.”

Het verbaast Groen niet dat er op het lijstje fraudeurs weer een flink aantal Belgen prijken. ”Wat wil je,” vraagt Almaci die de journalisten die de fraude aan het licht hebben gebracht zeer dankbaar is, ”ons land wordt door de OESO al jaren bestempeld als een belastingparadijs.” Zowel professor Schneider als professor Dulbea becijferden dat de schatkist jaarlijks meer dan 30 miljard euro inkomsten misloopt door massale fraude. Alleen al het terugdringen van de fiscale fraude tot het gemiddelde van onze buurlanden, zou meer dan 11 miljard euro kunnen opleveren, zowat 3% van ons bbp.

Almaci: ”In deze crisistijden waarbij er van de burger steeds grotere inspanningen gevraagd worden, moet de belastingontduiking prioritair worden aangepakt. Meer controleurs inzetten die hardere straffen opleggen, kunnen ons land miljarden euro’s; opbrengen. Daarnaast kan en moet ons land de banken die ze gered heeft, aanmanen te stoppen met hun activiteiten in fiscale paradijzen. Ik denk daarbij aan het veel actiever optreden in dossiers a la luxumbrelle van BNP Paribas.”

Groen is uiteraard voorstander van een overkoepelende Europese aanpak maar in afwachting daarvan kan België alvast een aantal belangrijke structurele stappen zelf zetten. De groenen hebben daarvoor al meerdere voorstellen in de kamer ingediend zoals het opstellen van een vermogenskadaster, het schrappen van fiscale achterpoortjes in de fiscaliteit, het verder versterken van de BBI, een volledige opheffing van het bankgeheim en het beëindigen van het systeem van de verruimde minnelijke schikking. Daarnaast zou ook de invoering van een vermogenskadaster een belangrijke troef zijn voor onze fraudejagers. "Het net sluit zich wereldwijd, nu moet de regering stoppen met zelf de mazen in het net te blijven organiseren,” besluit Almaci.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK