25 maa 2011

Freya Piryns

Enkele maanden nadat de opvangcrisis zogezegd 'opgelost’ was, steekt ze opnieuw de kop op. Er zijn ondertussen weliswaar extra opvangplaatsen gecreëerd, maar dit volstaat duidelijk niet om de problemen structureel aan te pakken.

Senator Freya Piryns: ”Hiermee vertellen we niets nieuws. Vorig jaar heeft Groen! al een plan voorgesteld met een aantal punten die samen de opvangcrisis volgens ons konden oplossen. Het creëren van extra plaatsen was daar één punt van, maar met alleen dat komen we er niet. Ten eerste verloopt de asielprocedure te traag, zodat asielzoekers veel te lang in opvangcentra moeten blijven en ten tweede werkt het Belgische terugkeerbeleid niet.”

Onder andere de procedure voor meervoudige aanvragen kan veel sneller verlopen door haar in te korten. In plaats van de aanvraag eerst door DVZ te laten behandelen en dan nog door het CGVS, kunnen meervoudige aanvragen best meteen inhoudelijk beoordeeld worden door het CGVS. Dit levert een tijdswinst op van meerdere weken en zorgt ook voor een inhoudelijk correctere beoordeling.

Daarnaast stelt Groen! voor om meer personeel te voorzien voor de asielinstanties, zodat de procedure sneller kan afgehandeld worden maar toch kwaliteitsvol blijft. Dit is een investering die zichzelf zeker terugbetaalt via besparingen op de opvangkost.

Inzake terugkeer wil Groen! volop inzetten op vrijwillige terugkeer, waarbij gedwongen terugkeer duidelijk aanwezig blijft als stok achter de deur. Een vrijwillige terugkeer is voor de afgewezen asielzoeker een stuk humaner maar ook voor de overheid efficiënter.

Een belangrijk probleem voor het terugkeerbeleid op dit moment is dat er heel slecht wordt samengewerkt tussen DVZ en Fedasil (bevoegd voor de asielopvang). Zo ligt de uitstroom in de asielopvang te laag en loopt de opvang vol. Recent is er eindelijk een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen DVZ en Fedasil. De inhoud van dit protocol is goed: het bevat een duidelijke, efficiënte samenwerkingsprocedure en respecteert de rechten van de asielzoekers. Het laat de politie niet zomaar toe om binnen te dringen in open centra voor asielzoekers, maar organiseert een respectvol stappenplan voor het contact tussen asielzoeker en politie.

Het probleem is dat dit protocol enkel van toepassing is op de families in illegaal verblijf in de opvang, niet op alle afgewezen asielzoekers.
Groen! stelt voor om dit protocol zo snel mogelijk van toepassing te verklaren op alle uitgeprocedeerde asielzoekers en de nodige hervormingen door te voeren om dit mogelijk te maken. Dit kan in een regering van lopende zaken, het is een protocol tussen administraties en veronderstelt geen wetswijziging.

Wat de opvang zelf betreft, dient Groen! deze week een wetsvoorstel in om elk OCMW te verplichten 2 Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s;) op te richten. Dit niet zozeer om nog bijkomende opvang te creëren, maar wel om de tijdelijke opvang in kazernes op korte termijn te kunnen vervangen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren