Hoboken

Omar Fathi

Kamer

Mensenrechten staan onder druk in onze samenleving. De verworvenheden van onze welvaartsstaat worden meer en meer in vraag gesteld. België moet het voortouw nemen in de strijd voor de consequente toepassing van mensenrechten en in het ijveren voor diplomatieke oplossingen in plaats van militair optreden.

'Ik kies voor een menselijke, eerlijke en gezonde toekomst. Kies samen met mij voor deze ommekeer'

Ik zet me al jaren in voor een consequent beleid dat in de eerste plaats oog heeft voor de zwakkeren in onze samenleving.

Ik kies voor een menselijke, eerlijke en gezonde toekomst. Kies samen met mij voor deze ommekeer, kies mee voor Groen.

 

Doe mee met de campagne

Versterk samen met mij de groene golf. Sluit je aan bij onze campagne. Elk engagement is welkom, groot of klein, digitaal of mee op straat.

DOE MEE