23 mei 2013

Onderhandelingen over vrijhandel tussen VS en EU kunnen van start

Meer en makkelijkere markttoegang door minder regels, minder subsidies, minder protectionisme. Dat is waar de onderhandelingen over het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) over zullen gaan. “We weten zo waar dat eindigt”, voorspelt Bart Staes (Groen), die serieuze bedenkingen heeft bij het onderhandelingsmandaat dat de Europese Commissie meekrijgt.

Staes: ”Beide grootmachten staan te popelen om - in tijden van economische stilstand - hun markten te doen groeien. Maar de eenzijdige logica van verdere liberalisering, zou ons Europeanen wel eens zuur kunnen opbreken. Meer handel in voedsel betekent overigens niet dat er meer wordt geproduceerd, of dat er minder honger zal zijn.”

Hoewel landbouw en voedingsproducten maar een klein onderdeel uitmaken van de bilaterale handel tussen de EU en de VS, legt ze een potentiële bom onder de onderhandelingen.

Staes: ”Amerikanen hanteren andere waarden en normen als het op voeding aankomt en de Europeaan wil graag zijn markt daartegen beschermen. Geen chloorkippen, geen hormonenvlees, geen genetisch gemanipuleerd voedsel wat ons betreft. Europeanen en Amerikanen gaan ook anders om met het voorzorgsprincipe.”

Een andere struikelblok zouden de culturele diensten kunnen zijn. Europa, divers in culturen en talen, is als de dood voor de Amerikaanse popcultuur en platte commercie. Het Europees Parlement vraagt om deze diensten volledig uit te sluiten van het handelsakkoord, maar heeft er geen zicht op of deze eis zal standhouden.
Ook de regeling rond gegevensbescherming wil Europa liever uit het akkoord houden.

De onderhandelaars willen het eens worden over betere mogelijkheden om te investeren, over financiële diensten, over de EU-toegang tot de markt van openbare aanbestedingen en staatssteun, over technische voorschriften en intellectuele eigendomsrechten.

Staes: ”We willen gedurende het hele onderhandelingsproces transparantie, inzage in de documenten in élke fase, informatie over de stand van zaken, consultatie van het middenveld en andere betrokkenen over elk mogelijk onderdeel… en de mogelijkheid om ons ongenoegen te uiten voor het te laat is. Dit zijn te belangrijke zaken om in achterkamertjes te beslissen. We weten allemaal dat de EU en VS samen een tegenmacht kunnen vormen tegen China, maar dat betekent niet dat we onze eigenheid moeten verliezen en afspraken moeten maken wiens eenheidsworst er bij voorkeur zal worden geserveerd.”

Mede op initiatief van Bart Staes, diende de groene fractie in het Europees Parlement een alternatieve resolutie in ten aanzien van het onderhandelingsmandaat.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK