21 maa 2011

Elke Van den Brandt

Een urgentieplan voor scholenbouw in Brussel, nieuwe taalrecepten om een antwoord te bieden aan de meertalige context van onze stad, een autonome middenschool, investeringen in kleuter- en basisonderwijs optrekken, een vak burgerschap en het aantrekkelijk maken van het lerarenberoep. Dat is een greep uit de meer dan 40 voorstellen die op zaterdag 19 maart gestemd werden door de meer dan 300 Groen!-leden, aanwezig op het nationale onderwijscongres van Groen! Ook voor Brussel is dit een goede zaak.

4x4x4

Groen! wil de structuur van het onderwijs fundamenteel hervormen. Dat moet een antwoord bieden op twee fundamentele en hardnekkige problemen: ten eerste dat ASO zou weggelegd zijn voor de ‘knappe koppen’ en het TSO en het BSO voor de‘zwakkere leerlingen’ en ten tweede de problematische studieoriëntering van onze jongeren.

Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen!: ”De herwaardering van het BSO en TSO zijn van vitaal belang. Vandaag genieten deze richtingen te weinig maatschappelijke waardering waardoor veel jongeren te laat en te weinig gemotiveerd technisch of beroepsonderwijs volgen. Meer dan 1/4 van de Brusselse jongeren verlaat immers de schoolbanken zonder diploma. Tal van factoren liggen aan de basis van falende schoolcarrières. Verkeerde studiekeuze is er één van.”

Dit vraagt om een ingrijpende verandering van ons onderwijssysteem door de oprichting van middenscholen: In plaats van de huidige 6 jaar lager onderwijs, en 6 jaar secundair onderwijs, wil Groen! het 4x4x4 systeem invoeren: 4 jaar lager onderwijs, 4 jaar middenschool en 4 jaar secundair. Later maar beter kiezen.

Meer capaciteit + Kleinere kleuterklassen

Naast het invoeren van een autonome middenschool en 105 miljoen bijkomende investeringen om het aantal leerlingen in onze kleuterklasjes te beperken, heeft Groen! zich uitgesproken voor een urgentieplan voor onze steden. Onze samenleving en onze steden staan immers onder grote druk vandaag. Brussel kent een enorm grote demografische boom. Die toename is er vooral bij mensen uit de meest kwetsbare gezinnen.

Elke Van den Brandt: ”Voldoende capaciteit is een absolute voorwaarde om te kunnen werken aan kwaliteit, maar kwaliteitsvol onderwijs gaat nog een stapje verder: een plek voor elk kind in een kleine klas, voldoende leerkrachten, stabiele omkadering. Ik wil dan ook het debat over de capaciteit van ons Brussels onderwijs in de brede zin van het woord voeren. Ik blijf erop hameren dat beide gemeenschappen moeten investeren in Brusselse kinderen. Dit moet uiteraard hand in hand met nog meer kwaliteit. Recht op onderwijs is een fundamenteel recht, maar kwaliteitsvol onderwijs is dé basis van een gezonde samenleving. En dit kan enkel gerealiseerd worden als men over de gemeenschappen heen samenwerkt.”

Meertalige onderwijs

Brussel is meertalig. Laten we van die aanwezige meertaligheid gebruik maken en onze Brusselse kinderen laten opgroeien tot meertalige burgers. Dat meertaligheid tal van voordelen heeft en meer en meer als een troef wordt gezien hoeft geen betoog, zeker niet in onze hoofdstad waar vele gemeenschappen en culturen samen leven. In het licht daarvan pleit Groen! voor meer meertaligheid op school.

”Kinderen beschikken over de mentale soepelheid om verschillende talen aan te leren. Door actief met een andere taal bezig te zijn, hebben kinderen de mogelijkheid een grotere taalvaardigheid te ontwikkelen. Het leren van een taal gaat zeker niet ten koste van de andere taal. Integendeel, het werkt volgens vele studies zelf bevorderend. Het kennen van een taal biedt vaak een toegangspoort tot de leef- en denkwereld van de ander. Het spreekt voor zich dat kennis van verschillende talen onontbeerlijk is, ook inzake arbeidsmarktparticipatie.” aldus Van den Brandt.

De tijd is rijp voor nieuwe recepten. Om het debat op gang te trekken, dient Elke Van den Brandt in de Raad voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie een discussienota in, met als titel: nieuwe taalrecepten voor het Brussels onderwijs.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren