29 jan 2014

Ongelijke toekenning van presentiegelden voor gemeenteraadsleden bijgesteld

Ieder gemeenteraadslid dat deelneemt aan raadscommissies ontvangt vanaf vandaag een gelijke betaling van presentiegelden. Deze maatregel komt er na een decreet van Groen in het Vlaams parlement. Het werd gesteund door alle democratische partijen. “Alle raadsleden worden vanaf nu op een gelijke manier behandeld,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Het decreet zorgt ervoor dat voortaan ook gemeenteraadsleden die met een raadgevende stem deelnemen aan raadscommissies hetzelfde presentiegeld zullen krijgen als de effectieve leden. Ze waren op basis van het gemeentedecreet toegevoegd aan de commissies, maar een aantal gemeenten kenden hen toch geen presentiegeld toe. Dat was het lot van vele kleine fracties, die daardoor ongelijk behandeld werden. “Het was een onrechtvaardige situatie. Een raadslid dat in een commissie zetelt met raadgevende stem, moet immers dezelfde inspanningen leveren als een effectief commissielid. De voorbereidende stukken moet hij doornemen en bestuderen, en de zitting moet hij met evenveel aandacht bijwonen. Er is geen enkele reden om die raadsleden op een andere manier te behandelen,” zegt Caron.

Met het decreet van Groen worden alle raadsleden vanaf nu op dezelfde manier behandeld. Ze krijgen voortaan dezelfde vergoeding. “Het kan ook niet de bedoeling zijn dat ze meer presentiegelden ontvangen. Daarom is een regeling uitgewerkt waarbij het maximum aantal presentiegelden voor leden met raadgevende stem niet hoger kan zijn dan voor effectieve leden,” meent Caron. Alle andere aspecten kunnen nog steeds door de gemeenten in volle autonomie worden beslist.

Het voorstel van decreet werd dinsdag unaniem goedgekeurd door de commissie bevoegd voor Binnenlands Bestuur. Het wordt volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het treedt in werking op 1 januari 2014

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK