06 jun 2012

Wouter De Vriendt

Het Belgische budget ontwikkelingssamenwerking is steeds verder verwijderd van de Europese doelstelling van 0,7%. Dit jaar wordt 0,57% begroot en in 2014 daalt dit verder tot 0.50%. De Belgische regering blijft ten stelligste beweren dat men in 2015 de Europese doelstelling van 0.7% gaat halen. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen): “Dergelijk onrealistisch groeipad mist elke geloofwaardigheid.”Uit de Europese Ministerraad Buitenlandse Zaken van 14 mei blijkt dat ons land een meerjarenbudget ontwikkelingssamenwerking heeft opgesteld. Uitgerekend in het jaar 2015, als België een begrotingsevenwicht moet bereiken, moet het budget ontwikkelingssamenwerking stijgen tot 0,7% van het BNI. Deze quantumsprong van 0.2% vertegenwoordigt een bedrag van om en bij 900 miljoen euro. Het is niet duidelijk hoe de regering dit wil realiseren. Minister van ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette (PS) ontkende tijdens de begrotingsbesprekingen steevast dat er een onderbouwd groeipad was. Wouter De Vriendt: “De regering paait Europa met een onrealistisch groeipad. Als de regering de 0.7% norm wil halen, moet ze reeds dit jaar en in 2014 het budget ontwikkelingssamenwerking stelselmatig verhogen.”

De enige keer dat ons land een dergelijke stijging kon voorleggen, was in 2010, toen de regering een uitzonderlijk grote schuldkwijtschelding boekte ter waarde van 416 miljoen euro (voornamelijk aan Congo). Maar dat bedrag is nog altijd slechts de helft van de inspanning die minister Magnette in 2015 wil doen.

In 2010 heeft de regering toegegeven dat schuldkwijtscheldingen van die omvang niet meer mogelijk zijn. In het OESO-rapport over de Belgische ontwikkelingssamenwerking van 2010 waarschuwde men dat de andere uitgavenposten dringend moeten stijgen zodat België het groeiritme ook na de schuldenkwijtschelding kan volhouden. Dat is niet gebeurd.

”De afkalving van ontwikkelingssamenwerking in 2013 en 2014 is kortzicht. Het is immers niet alleen in het nadeel van de armste landen, het druist ook in tegen onze eigen belangen in het Westen. Een sterke ontwikkelingssamenwerking pakt problemen zoals migratiestromen, vluchtelingen en terrorisme bij de wortel aan. Bovendien is onze economische welvaart erbij gebaat als meer landen aansluiting vinden bij de wereldeconomie”, besluit Wouter De Vriendt.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren